Klacht bedrijfsarts

Een klacht over de bedrijfsarts of een klacht over een arbo arts? Wat kunt u doen met klacht over een bedrijfsarts? Een klacht over een bedrijfsarts, een arbo arts, of een klacht over een medewerker van een arbodienst is niet fijn. Lees hier de klachtenprocedure, maak de klacht kenbaar en lees de mogelijkheden van een second opinion door een andere bedrijfsarts. Door middel van deze klachtenprocedure huisarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over bedrijfsarts

Lees hier de mogelijkheden. Hoe moet u een klacht over de bedrijfsarts kenbaar maken? Twijfelt u aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts? Bent u het niet eens met het medisch oordeel van de bedrijfsarts? Of heeft de bedrijfsarts zich niet gehouden aan de privacyregels omtrent de gegevensuitwisseling. Lees hieronder de stappen in de klachtenprocedure voor de juiste opbouw van uw klacht. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u wilt bereiken met de klacht over een bedrijfsarts. Is dit een excuus van de bedrijfsarts? Wilt u een letselschadevergoeding? Of wilt u een second opinion door een andere bedrijfsarts? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht bedrijfsarts indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris bedrijfsarts.
 3. Geschillencommissie Arbodiensten.
 4. Bedrijfsarts aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de bedrijfsarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de bedrijfsarts, of de andere medewerker van de arbodienst niet is gewenst. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de bedrijfsarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht over het medisch inhoudelijk handelen, de jegening, of delen van persoongegevens door de bedrijfsarts bij het regionale tuchtcollege worden ingediend. Tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure bedrijfsarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op!

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De bedrijfsarts en/of arbodienst moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

LET OP: Er zijn omstandigheden waarop deze klachtenprocedure bedrijfsarts niet van toepassing is. Zoals:

 • Bij vragen of opmerkingen over een factuur.
 • Wanneer u het niet eens bent met het medisch oordeel van de bedrijfsarts over het wel of niet arbeidsongeschikt zijn. 
 • Wanneer u financiële schade (letselschade) heeft geleden door het handelen of nalaten door de bedrijfsarts, of andere medewerker van de arbodienst. Dan moet u de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. Hierbij heeft u een juridisch specialist nodig. Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist 

STAP 1. Klacht bedrijfsarts indienen, ga eerst in gesprek.

Bespreek de klacht eerst met de bedrijfsarts of de betreffende medewerker van de arbodienst in een persoonlijk gesprek.

Een klacht over de bedrijfsarts kenbaar maken in een direct gesprek is lastig. Vaak kan de onvrede laagdrempelig worden weggenomen door met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht is de bedrijfsarts zich niet bewust van uw klacht. Hiermee geeft u de bedrijfsarts de kans om de klacht uit de wereld te helpen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een bedrijfsarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de huisarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw bedrijfsarts of arbodienst. Alle bedrijfsartsen en arbodiensten zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben en deze te vermelden op de website:

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris bedrijfsarts.

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u gebruik maken van de formele klachtenregeling van de bedrijfsarts. Let hierbij op of de bedrijfsarts in loondienst is bij een arbodienst, of dat de bedrijfsarts als zelfstandige werkzaam is. Vaak is de eerste stap van de formele klachtenregeling om de klacht te bespreken met een onafhankelijke, en onpartijdige klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts of van de arbodienst. De klachtenfunctionaris zoek samen met u naar een oplossing van de klacht over de bedrijfsarts. Over de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van de klacht kan de klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts direct informatie geven.

Contactgegevens klachtenregeling bedrijfsarts:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de bedrijfsarts, of van de arbodienst. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw bedrijfsarts al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw bedrijfsarts of arbodienst in ons overzicht. Plaats de naam van de zelfstandige bedrijfsarts of arbodienst in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar:

Hoe bent u geholpen? Deel uw ervaring en beoordeel de afhandeling van de klacht dóór uw bedrijfsarts, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts of arbodienst niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Arbodiensten.

Als u ontevreden bent over de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris, dan kan de stap naar een geschillencommissie arbodiensten worden gemaakt. Ondanks dat de klachtenbemiddeling door de klachtenfunctionaris niet is geslaagd zal deze u ondersteunen bij deze vervolgstap richting de geschillencommissie arbodiensten.

Nogmaals, medisch inhoudelijke beslissingen over arbeids(on)geschiktheid en het advies hierover aan uw werkgever kunnen niet bij de geschillencommissie arbodiensten worden gemeld.

In de klachtenregeling van de bedrijfsarts of arbodienst staat aangegeven bij welke geschillencommissie arbodiensten deze is aangesloten. Zo niet, vraag het na bij de bedrijfsarts of arbodienst. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw bedrijfsarts in ons overzicht klachtenregeling bedrijfsarts:

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Voordat u de klacht bij de geschillencommissie arbodiensten kenbaar maakt, moet u eerst de klachtenregeling van de bedrijfsarts of arbodienst hebben doorlopen.
 • De geschillencommissie arbodiensten is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen.
 • Als de stap naar de geschillencommissie arbodiensten is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie arbodiensten kost 75 euro. Als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt dit bedrag terugbetaald. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie arbodiensten kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Arbodiensten

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en meer informatie over procedure van de Geschillencommissie Arbodiensten:

Bent u van mening dat u financiële schade opgelopen door het handelen of nalaten van de bedrijfsarts of arbodienst? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig die u hierbij kan ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Bedrijfsarts aansprakelijk stellen.

Als u van mening dat u financiële schade opgelopen door het handelen of nalaten van de bedrijfsarts of arbodienst dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. De financiële schade die is ontstaan, kunt u pas verhalen als de bedrijfsarts of de arbodienst medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de bedrijfsarts aansprakelijk?

Een specialist letselschade kan u bijstaan wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser, of verkeerde diagnose door de bedrijfsarts of arbodienst. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is moeilijk om zelf correct uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarom adviseren wij u altijd om contact met een juridisch specialist letselschade op te nemen. De specialist letselschade zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de huisarts voor de opgelopen letselschade. Neem contact op voor een gratis intake met een beoordeelde specialist letselschade voor goed juridisch advies op maat:

Hoe kan een specialist letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële schadeclaim en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt in ons overzicht juridisch advies letselschade. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten.

Wat kunt u doen bij letselschade?

Letselschade is de geestelijke- en lichamelijke schade die is opgelopen door een vermijdbare medische fout. Deze medische fout kan zijn ontstaan door een verkeerde medische handeling of door een verkeerde diagnose. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk of levenslang hinderen. De letselschade moet worden vergoed door de veroorzaker(s) van de medische misser. De letselschadevergoeding van bestaan uit materiële- en immateriële schadeposten en is pas verhaalbaar wanneer de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Lees meer over letselschade:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.