Klacht bedrijfsarts

Een klacht over de bedrijfsarts? Of een klacht over een arbodienst of arbo arts? Een klacht over een bedrijfsarts, een arbodienst, een arbo arts, of over een klacht over een medewerker van een arbodienst is niet fijn. Lees hier de klachtenprocedure, maak de klacht kenbaar en lees de mogelijkheden van een second opinion door een andere bedrijfsarts. Door middel van deze klachtenprocedure bedrijfsarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn. 

Klacht over bedrijfsarts

Een klacht over een bedrijfsarts of een klacht over een arbodienst kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een bedrijfsarts zijn:

 • U voelt zich niet serieus genomen door de bedrijfsarts.
 • Uw bedrijfsarts houdt zich niet aan de privacyregels omtrent de gegevensuitwisseling van uw gegevens.
 • U twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts.
 • U bent het niet eens met het medisch oordeel van de bedrijfsarts.
 • Uw bedrijfsarts weigert u een doorverwijzing te geven.
 • Uw bedrijfsarts geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw bedrijfsarts verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • Uw bedrijfsarts verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de bedrijfsarts.
 • Uw bedrijfsarts wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.
 • Uw bedrijfsarts heeft een verkeerde diagnose gesteld.

Waar kan ik een klacht over een bedrijfsarts indienen?

Waar kan ik een klacht over een bedrijfsarts indienen? Ik een een klacht over een bedrijfsarts, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u wilt bereiken met de klacht over een bedrijfsarts. En wat het doel van de klacht is. Is dit een excuus van de bedrijfsarts? Wilt u herhaling bij een ander voorkomen? Wilt u een letselschadevergoeding? Of wilt u een second opinion door een andere bedrijfsarts? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. Door het volgen van de stappen in deze klachtenprocedure zorgt u voor de juiste opbouw van uw klacht over uw bedrijfsarts. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Daarna rest de vraag; Hoe moet u een klacht over een bedrijfsarts indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden

 1. Klacht bedrijfsarts indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris bedrijfsarts.
 3. Geschillencommissie Arbodiensten.
 4. Bedrijfsarts aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de bedrijfsarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de bedrijfsarts, of de andere medewerker van de arbodienst niet is gewenst. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de bedrijfsarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht over het medisch inhoudelijk handelen, de bejegening, of delen van persoonsgegevens door de bedrijfsarts bij het regionale tuchtcollege worden ingediend. Tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure bedrijfsarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij de bedrijfsarts op te vragen. De gegevens in het medisch dossier kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De bedrijfsarts en/of arbodienst moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

LET OP: Er zijn omstandigheden waarop deze klachtenprocedure bedrijfsarts niet van toepassing is. Zoals:

 • Bij vragen of opmerkingen over een factuur.
 • Wanneer de bedrijfsarts in dienst is van uw werkgever. Ook een, op het oog, zelfstandige bedrijfsarts kan in dienst zijn bij uw werkgever. Wanneer hier sprake van is kunt u overwegen om een second opinion aan te vragen. Zorgklacht.nl helpt u bij het aanvragen van een second opinion bedrijfsarts:

Ik wil meer informatie over een second opinion bedrijfsarts

 • Wanneer u het niet eens bent met het medisch oordeel van de bedrijfsarts over het wel of niet arbeidsongeschikt zijn.
  • U kunt als werknemer een "deskundigenoordeel" aanvragen bij het UWV. Hier zijn kosten aan verbonden.
  • U kunt als werknemer een second opinion door een andere bedrijfsarts aanvragen. De experts van Zorgklacht.nl helpen u bij het aanvragen van een second opinion! Lees meer informatie en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden:

Ik wil meer informatie over een second opinion bedrijfsarts

 • Wanneer u financiële schade (letselschade) heeft geleden door het handelen of nalaten door de bedrijfsarts, of andere medewerker van de arbodienst. Dan moet u de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. Hierbij heeft u een juridisch specialist nodig. 

  Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Klachtenprocedure bedrijfsarts

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht bedrijfsarts indienen, ga eerst in gesprek

Bespreek de klacht eerst met de bedrijfsarts of de betreffende medewerker van de arbodienst in een persoonlijk gesprek.

Een klacht over de bedrijfsarts kenbaar maken in een direct gesprek is lastig. Vaak kan de onvrede laagdrempelig worden weggenomen door met elkaar in gesprek te gaan. Wellicht is de bedrijfsarts zich niet bewust van uw klacht. Hiermee geeft u de bedrijfsarts de kans om de klacht uit de wereld te helpen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een bedrijfsarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de huisarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw bedrijfsarts of arbodienst via ons overzicht. Alle bedrijfsartsen en arbodiensten zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben en deze te vermelden op de website:

  Vind hier de klachtenregeling van uw bedrijfsarts

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris bedrijfsarts

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u gebruik maken van de formele klachtenregeling van de bedrijfsarts. Let hierbij op of de bedrijfsarts in loondienst is bij een arbodienst, of dat de bedrijfsarts als zelfstandige werkzaam is. Vaak is de eerste stap van de formele klachtenregeling om de klacht te bespreken met een onafhankelijke, en onpartijdige klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts of van de arbodienst. De klachtenfunctionaris zoek samen met u naar een oplossing van de klacht over de bedrijfsarts. Over de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van de klacht kan de klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts direct informatie geven.

Contactgegevens klachtenregeling bedrijfsarts:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de bedrijfsarts, of van de arbodienst. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw bedrijfsarts al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw bedrijfsarts of arbodienst in ons overzicht. Plaats de naam van de zelfstandige bedrijfsarts of arbodienst in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van uw bedrijfsarts

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de bedrijfsarts of arbodienst niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Arbodiensten

Als u ontevreden bent over de klachtafhandeling door de klachtenfunctionaris, dan kan de stap naar een geschillencommissie arbodiensten worden gemaakt. Ondanks dat de klachtenbemiddeling door de klachtenfunctionaris niet is geslaagd zal deze u ondersteunen bij deze vervolgstap richting de geschillencommissie arbodiensten.

Nogmaals, medisch inhoudelijke beslissingen over arbeids(on)geschiktheid en het advies hierover aan uw werkgever kunnen niet bij de geschillencommissie arbodiensten worden gemeld.

In de klachtenregeling van de bedrijfsarts of arbodienst staat aangegeven bij welke geschillencommissie arbodiensten deze is aangesloten. Zo niet, vraag het na bij de bedrijfsarts of arbodienst. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw bedrijfsarts in ons overzicht klachtenregeling bedrijfsarts:

Vind hier de klachtenregeling van uw bedrijfsarts

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Voordat u de klacht bij de geschillencommissie arbodiensten kenbaar maakt, moet u eerst de klachtenregeling van de bedrijfsarts of arbodienst hebben doorlopen.
 • De geschillencommissie arbodiensten is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen.
 • Als de stap naar de geschillencommissie arbodiensten is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie arbodiensten kost 75 euro. Als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt dit bedrag terugbetaald. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie arbodiensten kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met onze juridisch adviseurs letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Arbodiensten

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over een bedrijfsarts is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over een bedrijfsarts. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie arbodiensten. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Bent u van mening dat u financiële schade opgelopen door het handelen of nalaten van de bedrijfsarts of arbodienst? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig die u hierbij kan ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Bedrijfsarts aansprakelijk stellen

Als u van mening dat u financiële schade opgelopen door het handelen of nalaten van de bedrijfsarts of arbodienst dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de bedrijfsarts of arbodienst aansprakelijk stellen voor de geleden letselschade. De financiële schade die is ontstaan, kunt u pas verhalen als de bedrijfsarts of de arbodienst medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de bedrijfsarts aansprakelijk?

Een specialist letselschade kan u bijstaan wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser, of verkeerde diagnose door de bedrijfsarts of arbodienst. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is moeilijk om zelf correct uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarom adviseren wij u altijd om contact met een juridisch specialist letselschade op te nemen. De specialist letselschade zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de huisarts voor de opgelopen letselschade. Neem contact op met een beoordeelde specialist letselschade van Zorgklacht.nl voor goed juridisch advies op maat:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second opinion bedrijfsarts

Twijfelt u aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts? Bent u het niet eens met het medisch oordeel van de bedrijfsarts? Of lukt het uw bedrijfsarts niet om een juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion door een andere bedrijfsarts aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere bedrijfsarts om zijn oordeel of advies te vragen over uw behandeling of medisch oordeel. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen. Wij kunnen voor u een aanvraag second opinion bedrijfsarts verzorgen.

Ik wil een second opinion bedrijfsarts

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een bedrijfsarts. Een klacht over een bedrijfsarts indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft u ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dit nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een bedrijfsarts. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Hoe kan een specialist letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële schadeclaim en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Neem direct contact op en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten.

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat kunt u doen bij letselschade?

Letselschade is de geestelijke- en lichamelijke schade die is opgelopen door een vermijdbare medische fout. Deze medische fout kan zijn ontstaan door een verkeerde medische handeling of door een verkeerde diagnose. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk of levenslang hinderen. De letselschade moet worden vergoed door de veroorzaker(s) van de medische misser. De letselschadevergoeding van bestaan uit materiële- en immateriële schadeposten en is pas verhaalbaar wanneer de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Lees meer over letselschade:

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.