Klachtenprocedures zorg

Het is heel vervelend wanneer u niet tevreden bent over geleverde zorg of over een uitgevoerde behandeling door uw zorgverlener? Dit kan resulteren in een klacht. Deze klacht kunt u indienen bij de zorgverlener of bij de zorginstelling waar deze zorgverlener werkzaam is. Maar wat is de klachtenprocedure zorg? Welke stappen moet u volgen met uw klacht en in welke volgorde? Het volgen van de juiste stappen in de klachtenprocedure is zeer belangrijk voor de opbouw van uw klacht. Lees hieronder de verschillende klachtenprocedures in de zorg. De klachtenprocedure zorg is verschillend per zorgdiscipline:

Overzicht onafhankelijke instanties

Naast het kenbaar maken van de klacht bij de zorgverlener en/of zorginstelling, is het mogelijk om uw klacht ook te melden bij een instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de zorgverlener en/of zorginstelling niet is gewenst, kunt u de klacht direct kenbaar maken bij deze onafhankelijke instantie(s). Enkele instanties komen voor in de klachtenprocedure per zorgdiscipline, enkele ook niet direct. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende mogelijkheden. Zie waar u, afhankelijk van de aard van de klacht, uw klacht over zorg ook kunt indienen.

Juridisch advies letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een handeling van een zorgverlener? Letselschade door een medische fout kan grote consequenties hebben en veel vragen oproepen. Juridisch advies letselschade kan uitkomst bieden. Lees alle informatie over letselschade of neem direct contact op met beoordeelde letselschade rechtshulp bij u in de buurt en laat u informeren.