Klacht kliniek

Een klacht over een kliniek als gevolg van een medische ingreep is niet fijn en moet u snel en eenvoudig kunnen melden. Het kan ook voorkomen dat een klacht over de kliniek ontstaat door onprettig contact. Wat kunt u doen met een klacht over een kliniek? 

Klacht over kliniek

Bij het kenbaar maken van uw klacht over de kliniek is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. Lees hieronder de stappen die u kunt volgen om de klacht over uw kliniek kenbaar te maken.

 1. Klacht kliniek indienen
 2. Klachtenfunctionaris kliniek
 3. Klachtencommissie kliniek
 4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.
 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het kenbaar maken van uw klacht bij de kliniek zelf, kunt u de klacht ook bij een onafhankelijke instantie kenbaar maken. Dit kan de voorkeur hebben wanneer direct contact met de kliniek niet is gewenst. Vind in het ons overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties voor klachten over geleverde zorg. Hier leest u bij welke instantie(s) uw de klacht over de kliniek ook kunt melden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! De inhoud van het medisch dossier kan u helpen bij de opbouw van de klacht. Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij de kliniek opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals operatieverslagen en uitslagen van onderzoeken

Het medisch dossier kan duidelijk maken wat er precies is gebeurd tijdens de medische ingreep. Wie was er bij de medische ingreep aanwezig en wie heeft welke handeling uitgevoerd? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten. Hiermee wordt voorkomen dat u de klacht tegen de verkeerde persoon richt en ongegrond wordt verklaard.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De kliniek moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht kliniek indienen.

Voordat u een klacht bij een kliniek gaat indienen is het raadzaam om uw klacht eerst met de betrokken arts, specialist of medewerker te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan veel oplossen en voorkomen dat een klacht bij de kliniek gaat indienen. Wellicht is de medewerker van de kliniek zich niet bewust van de onvrede. Komt u met een persoonlijk gesprek niet tot een oplossing of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris kliniek.

Elke kliniek (zelfstandig behandelcentrum) heeft een klachtenfunctionaris. Neem contact op met de klachtenfunctionaris kliniek wanneer u de klacht niet met de desbetreffende persoon kunt oplossen. Informatie over de klachtenprocedure en de klachtenfunctionaris kunt u opvragen bij de kliniek.

Contactgegevens klachtenregeling kliniek:

Voorkom onnodig zoeken naar de klachtenregeling van uw kliniek. Vind via ons overzicht makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris. Plaats de naam van de kliniek in de zoekbalk, zie gelijk de klachtenregeling, en maak de kenbaar.

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris kliniek niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie kliniek.

Is bemiddeling niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie kliniek indienen. Het is wettelijk verplicht voor een kliniek om bij een klachtencommissie aangesloten te zijn. De klachtencommissie kliniek bestaat uit minimaal twee leden en deze hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over de klachtencommissie vindt u via de klachtenregeling van de kliniek.

Contactgegevens klachtencommissie kliniek:

Via ons overzicht kunt snel de klachtenregeling met contactgegevens van de kliniek vinden.  De klachtenregeling kan u wijzen op de contactgegevens van de klachtencommissie. Daarnaast staat werkwijze van klachtencommissie in de klachtenregeling.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie kliniek kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken indienen. Deze geschillencommissie kan een beslissing vellen over de klacht en/of letselschade (tot 25.000 euro).

LET OP:

 • De Geschillencommissie behandelt de klacht alleen als de kliniek is aangesloten, dit kunt u hier controleren.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
 • Bij het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • U kunt uw klacht aan de geschillencommissie van de kliniek voorleggen binnen drie maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bij de kliniek.
 • Uw claim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere claim neemt de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken uw klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken:

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en meer informatie over de procedure van Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade. Wilt u weten wat rechtshulp letselschade voor kunt doen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt en laat u goed juridisch informeren.

Heeft u letselschade opgelopen? Wat kunt u doen?

Door verkeerd medisch handelen is het mogelijk dat u letselschade heeft opgelopen. Wat is letselschade? En kunt u het opgelopen letselschade verhalen op de veroorzaker? Vind meer informatie over letselschade en lees wat u kunt doen.

Laat u informeren met goed juridisch advies?

Goed juridisch advies kan uw vragen omtrent letselschade beantwoorden. Daarnaast kan letselschade rechtshulp u bestaan bij de opbouw en formulering van de schadeclaim. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.