Klacht kliniek

Een klacht over een kliniek als gevolg van een medische ingreep is niet fijn en moet u snel en eenvoudig kunnen melden. Het kan ook voorkomen dat een klacht over de kliniek ontstaat door onprettig contact. Wat kunt u doen met een klacht over een kliniek? 

Klacht over kliniek

Bij het kenbaar maken van uw klacht over de kliniek is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. Lees hieronder de stappen die u kunt volgen om de klacht over uw kliniek kenbaar te maken.

  1. Klacht kliniek indienen
  2. Klachtenfunctionaris kliniek
  3. Klachtencommissie kliniek
  4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.
  5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het kenbaar maken van uw klacht bij de kliniek zelf, kunt u de klacht ook bij een onafhankelijke instantie kenbaar maken. Dit kan de voorkeur hebben wanneer direct contact met de kliniek niet is gewenst. Vind in het ons overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties voor klachten over geleverde zorg. Hier leest u bij welke instantie(s) uw de klacht over de kliniek ook kunt melden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! De inhoud van het medisch dossier kan u helpen bij de opbouw van de klacht. Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij de kliniek opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals operatieverslagen en uitslagen van onderzoeken

Het medisch dossier kan duidelijk maken wat er precies is gebeurd tijdens de medische ingreep. Wie was er bij de medische ingreep aanwezig en wie heeft welke handeling uitgevoerd? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten. Hiermee wordt voorkomen dat u de klacht tegen de verkeerde persoon richt en ongegrond wordt verklaard. 

STAP 1. Klacht kliniek indienen.

Voordat u een klacht bij een kliniek gaat indienen is het raadzaam om uw klacht eerst met de betrokken arts, specialist of medewerker te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan veel oplossen en voorkomen dat een klacht bij de kliniek gaat indienen. Wellicht is de medewerker van de kliniek zich niet bewust van de onvrede. Komt u met een persoonlijk gesprek niet tot een oplossing of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris kliniek.

Elke kliniek (zelfstandig behandelcentrum) heeft een klachtenfunctionaris. Neem contact op met de klachtenfunctionaris kliniek wanneer u de klacht niet met de desbetreffende persoon kunt oplossen. Informatie over de klachtenprocedure en de klachtenfunctionaris kunt u opvragen bij de kliniek.

Vind via ons overzicht zorgverleners direct en makkelijk de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van betreffende kliniek. 

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris kliniek niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie kliniek.

Is bemiddeling niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie kliniek indienen. Het is wettelijk verplicht voor een kliniek om bij een klachtencommissie aangesloten te zijn. De klachtencommissie kliniek bestaat uit minimaal twee leden en deze hebben een geheimhoudingsplicht. De klachtencommissie vindt u bij de klachtafhandeling van de kliniek.

Vind via ons overzicht zorgverleners direct en makkelijk de contactgegevens van de klachtafhandeling van betreffende kliniek. De klachtafhandeling kan uw wijzen op de klachtencommissie van de kliniek.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie kliniek kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken indienen. De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken kan een beslissing vellen over de klacht en/of letselschade (tot 25.000 euro).

LET OP:

  • De Geschillencommissie behandelt de klacht alleen als de kliniek is aangesloten, dit kunt u hier controleren.
  • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
  • U kunt uw klacht aan de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken voorleggen binnen drie maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar heeft gemaakt bij de kliniek.
  • Uw claim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere claim neemt de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken uw klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken:

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en meer informatie over de procedure van Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade. Wilt u weten wat rechtshulp letselschade voor kunt doen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt en laat u goed juridisch informeren.

Heeft u letselschade opgelopen? Wat kunt u doen?

Door verkeerd medisch handelen is het mogelijk dat u letselschade heeft opgelopen. Wat is letselschade? En kunt u het opgelopen letselschade verhalen op de veroorzaker? Vind meer informatie over letselschade en lees wat u kunt doen.

Laat u informeren met goed juridisch advies?

Goed juridisch advies kan uw vragen omtrent letselschade beantwoorden. Daarnaast kan letselschade rechtshulp u bestaan bij de opbouw en formulering van de schadeclaim. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?