Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis

Een klacht over een verpleeghuis en/of verzorgingshuis is uitermate vervelend. Het kenbaar maken van uw onvrede kan drempels opwerpen. Wat kunt u doen om uw onvrede kenbaar te maken en op te lossen?

Klacht over verpleeghuis en verzorgingshuis

Met de klachtenprocedure ziet u stapsgewijs hoe u de klacht over het verpleeghuis en verzorgingshuis naar uw tevredenheid kunt oplossen. 

 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen.
 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis.
 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 4. Geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.
 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: De klacht kunt u ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met een medewerker van het verpleeghuis en verzorgingshuis niet is gewenst. Lees meer informatie over de instanties en vind de juiste instantie(s) voor het kenbaar maken van uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na afronding van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij juridisch adviseren.

TIP: Vraag het medisch dossier op! Bij het verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u een kopie van het medisch dossier opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals een logboek, de statussen van zorgpaden en uitslagen van onderzoeken. Daarnaast staat in het medisch dossier vermeld welke zorgverlener welke handeling heeft uitgevoerd. Dit kan uitwijzen aan wie u de klacht moet richten.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Het verpleeghuis of verzorgingshuis moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht verpleeghuis en verzorgingshuis indienen.

Start bij het indienen van de klacht over het verpleeghuis en verzorgingshuis met een persoonlijk gesprek. Een gesprek met de betrokkene(n) van het verpleeghuis en verzorgingshuis kan veel onvrede wegnemen. Vaak is de zorgverlener niet op hoogte van de klacht. Is een gesprek met de betrokkene(n) niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis.

Neem contact op met de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis, als u niet met de betrokkene(n) tot een oplossing komt. De klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis kan u adviseren en helpen.

Contactgegevens klachtenregeling verpleeghuis en verzorgingshuis:

Vind via ons overzicht direct de klachtenregeling van uw verpleeghuis of verzorgingshuis. In de klachtenregeling vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier. Typ de naam van het verpleeghuis of verzorgingshuis in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht direct kenbaar bij de klachtenfunctionaris.

Hoe bent u geholpen door de klachtenfunctionaris? Beoordeel de afhandeling van de klacht door het verpleeghuis en verzorgingshuis!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris verpleeghuis en verzorgingshuis niet gewenst? Of heeft bemiddeling geen resultaat opgeleverd? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis.

De klacht indienen bij de klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is de volgende stap. Is er geen oplossing voor de klacht, of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk? Dan kunt u een officiële klacht bij de klachtencommissie van het verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis is onafhankelijk. Het indienen van de klacht moet schriftelijk.

Contactgegevens klachtencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis:

Via ons overzicht kunt u makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtencommissie van uw verpleeghuis en verzorgingshuis vinden.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis.

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie dan kunt u een officiële klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis indienen. De geschillencommissie verpleeghuis en verzoringshuis is onafhankelijk en kan een beslissing vellen over de klacht en een letselschadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.

 • De geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis behandelt de klacht alleen als het verpleeghuis of verzorgingshuis is aangesloten. Vraag aan de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis en verzorgingshuis bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij het verpleeghuis en verzorgingshuis moet de klacht bij de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis zijn voorgelegd.
 • Een eventuele schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie verpleeghuis en verzorgingshuis de klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis:

Lees meer informatie over de procedure van de Geschillencommissie Verpleeghuis en Verzorgingshuis en vind de contactgegevens en het klachtenformulier.

Bent u het oneens met de uitspraak van de geschillencommissie? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade. Bent u benieuwd hoe rechtshulp letselschade u kan helpen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht juridisch advies letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Wat houdt letselschade in?

Letselschade roept veel vragen op. Wat houdt letselschade in? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt door, bijvoorbeeld, een medische misser en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. Letselschade door een medische fout kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Lees alle informatie over letselschade en vindt de antwoorden op uw vragen.

Goede rechtshulp letselschade kan u helpen!

Degene die de letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of inmateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Goede rechtshulp letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een rechtshulp letselschade kan u met goed juridisch advies helpen bij het opstellen van een reëele schadeclaim. Laat u goed juridisch adviseren over de mogelijkheden. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade uit ons overzicht.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.