Klacht huisarts

Een klacht over uw huisarts? Lees hier de klachtenprocedure, maak de klacht kenbaar en vind de juiste oplossing. Een klacht over een huisarts of een klacht over een doktersassistente of een praktijkondersteuner (POH'er) van de huisartsenpraktijk is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Door middel van deze klachtenprocedure huisarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over huisarts

Een klacht over een huisarts of een klacht over doktersassistente kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een huisarts zijn:

 • U voelt zich niet serieus genomen door uw huisarts.
 • Uw huisarts verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Uw huisarts heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • Uw huisarts weigert een behandeling of ingreep bij u te doen.
 • Uw huisarts weigert u een medicijn voor te schrijven.
 • Uw huisarts weigert u een doorverwijzing te geven.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door uw huisarts.
 • Uw huisarts geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • U wordt niet doorverbonden met uw huisarts door de doktersassistente.
 • Uw huisarts verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • Uw huisarts wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid. 

Waar kan ik een klacht over een huisarts indienen?

Waar kan ik een klacht over een huisarts indienen? Ik heb een klacht over mijn huisarts, wat kan ik doen? Dit is afhankelijk van de aard van uw klacht en het doel dat u met het kenbaar maken van de klacht wilt bereiken. Is uw doel een excuus van de huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner? Of wilt u herhaling voorkomen bij u of bij een ander? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. Door het volgen van de stappen zorgt u voor een juiste opbouw van uw klacht over de huisarts. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens komt de vraag; Hoe moet u een klacht over een huisarts indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht huisarts indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.
 3. Geschillencommissie Huisartsen.
 4. Huisarts aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts, doktersassistente, of de praktijkondersteuner niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de huisarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure huisarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw huisarts op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, voorgeschreven medicijnen, kleine ingrepen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure huisarts

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht huisarts indienen, ga eerst in gesprek

Bespreek de klacht eerst met de huisarts of de doktersassistente in een persoonlijk gesprek.

Een klacht bij de huisarts indienen en direct bespreken is lastig, maar merendeel van de huisartsen waarderen het als onvrede bij de patiënt in een direct gesprek wordt aangegeven. Vaak is de huisarts zich niet bewust van uw onvrede. Als uw huisarts weet waar u ontevreden over bent, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst goed gaat. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een huisarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de huisarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk via ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw huisarts

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, bemiddelt en de hulp is gratis. De klachtenfunctionaris zoek samen met u naar een oplossing van de klacht over de huisarts.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de huisartsenpraktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de huisartsenpraktijk om de klacht af te handelen.

Alle huisartsen moeten sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De aanwezigheid van een klachtenfunctionaris wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de doktersassistente. LET OP: Het komt regelmatig voor dat de functie van klachtenfunctionaris een neventaak is. Bijvoorbeeld van de doktersassistente. Houdt hier rekening mee, maar laat u hierdoor vooral niet weerhouden om uw klacht kenbaar te maken.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsen:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisarts of huisartsenpraktijk in ons overzicht. Plaats de naam van de huisartsenpraktijk in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Vind hier de klachtenregeling van uw huisarts

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Huisartsen

Als de klacht niet of onvoldoende door de klachtenfunctionaris is opgelost, dan kan de stap naar een geschillencommissie huisartsen worden gemaakt. De klacht kan worden gericht tot één van de twee geschillencommissies voor huisartsen. 

Sinds 1 januari 2017 moeten alle huisartsen zijn aangesloten bij een erkende landelijke geschillencommissie huisartsen. Deze geschillencommissies huisartsen voldoen aan de nieuwe klachtwet Wkkgz en zijn er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsen ook huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. De stap naar een geschillencommissie huisartsen kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de huisarts en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De huisarts zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De huisarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de huisarts in het kader van de zorgverlening bij de huisarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de huisarts.

LET OP: Een huisarts is aangesloten bij één van de twee geschillencommissies huisartsen. Het is mogelijk dat binnen dezelfde huisartsenpraktijk de ene huisarts is aangesloten bij de ene geschillencommissie en de andere huisarts bij andere geschillencommissie.

In de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw huisarts is aangesloten, of vraag het na op de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw huisarts in ons overzicht klachtenregeling huisartsen en maak de klacht kenbaar:

Vind hier de klachtenregeling van uw huisarts

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • U kunt de klacht alleen voorleggen aan de geschillencommissie huisartsen nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de huisartsenpraktijk en/of klachtenfunctionaris. Tenzij als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van de huisarts bepaalt of hiervan het geval is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie huisartsen is gemaakt, kunt u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De geschillencommissie huisartsen kunnen schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsen uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsen kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Neem contact op met de juridisch specialisten van Zorgklacht.nl voor een advies op maat en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsen:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over zorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie huisartsen. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000 (€ 0,90 per minuut).

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig die u hierbij kan ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Huisarts aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de vermijdbare medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de huisarts aansprakelijk stellen om uw letselschade vergoed te krijgen. De letselschade die is ontstaan na een verkeerde handeling of diagnose door huisarts kunt u pas verhalen als de huisarts, of andere medewerker, medisch aansprakelijk is gesteld. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de huisarts aansprakelijk?

Een specialist letselschade kan u bijstaan wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser, of verkeerde diagnose door de huisarts. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is moeilijk om zelf correct uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarnaast moet de aansprakelijkheidsstelling goed worden geformuleerd. Daarom adviseren wij u altijd om contact met een juridisch specialist letselschade op te nemen. De specialist letselschade zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de huisarts en/of andere betrokkene(n) voor de opgelopen letselschade. Neem contact op met een specialist letselschade van Zorgklacht.nl voor goed juridisch advies op maat.

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second Opinion huisarts

Twijfelt u over de diagnose of behandeling door uw huisarts? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling? Of lukt het uw huisarts niet om een juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion door een andere huisarts aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere huisarts om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een huisarts. Een klacht over een huisarts indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een huisarts en bij een klacht over een doktersassistente. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut)  (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Hoe kan een specialist letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële schadeclaim en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Neem contact op en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten.

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Wat is letselschade? Laat u goed informeren.

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door een medische fout. Een medische fout kan bestaan uit een verkeerde handeling of een foute diagnose. Letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of immateriële schade aan het slachtoffer vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.