Klacht huisarts

Een klacht over uw huisarts of een klacht over de doktersassistente of de praktijkondersteuner (POH'er) van de huisartsenpraktijk is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Door middel van de klachtenprocedure huisarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over huisarts

Hoe moet u een klacht huisarts indienen? En waar? Lees hieronder de stappen voor de juiste opbouw van uw klacht. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht huisarts indienen.
 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.
 3. Geschillencommissie Huisartsen.
 4. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts of doktersassistente niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht huisarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen met goed juridisch advies. Start in dit geval gelijk bij STAP 3 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw huisarts op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, voorgeschreven medicijnen, kleine ingrepen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht huisarts indienen.

Bespreek de klacht eerst met de huisarts of de doktersassistente in een persoonlijk gesprek.

Een klacht bij de huisarts indienen is lastig, maar merendeel van de huisartsen waarderen het als onvrede bij de patiënt in een direct gesprek wordt aangegeven. Vaak is de huisarts zich niet bewust van uw onvrede. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een huisarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de huisarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk:

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, bemiddelt en de hulp is gratis.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de huisartsenpraktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de huisartsenpraktijk om de klacht af te handelen.

Alle huisartsen moeten sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De aanwezigheid van een klachtenfunctionaris wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de doktersassistente. LET OP: Het komt regelmatig voor dat de functie van klachtenfunctionaris een neventaak is. Bijvoorbeeld van de doktersassistente. Houdt hier rekening mee, maar laat u hierdoor vooral niet weerhouden om uw klacht kenbaar te maken.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsen:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisarts of huisartsenpraktijk in ons overzicht. Plaats de naam van de huisartsenpraktijk in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Hoe bent u geholpen? Beoordeel de afhandeling van de klacht door uw huisartsenpraktijk, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Huisartsen

Als de klacht niet of onvoldoende door de klachtenfunctionaris is opgelost, dan kan de stap naar een geschillencommissie huisartsen worden gemaakt. De klacht kan worden gericht tot één van de twee geschillencommissies voor huisartsen. 

Sinds 1 januari 2017 moeten alle huisartsen zijn aangesloten bij een erkende landelijke geschillencommissie huisartsen. Dit is de landelijke geschillencommissie huisartsen Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of geschillencommissie (huis)artsenzorg DOKh. De geschillencommissies SKGE en DOKh voldoen aan de nieuwe klachtwet Wkkgz en zijn er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsen ook huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. De stap naar een geschillencommissie huisartsen kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de huisarts en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De huisarts zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De huisarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de huisarts in het kader van de zorgverlening bij de huisarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de huisarts.

LET OP: Een huisarts is aangesloten bij één van de twee geschillencommissies huisartsen. Het is mogelijk dat binnen dezelfde huisartsenpraktijk de ene huisarts is aangesloten bij de Geschillencommissie SKGE en de andere huisarts bij Geschillencommissie DOKh.

In de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw huisarts is aangesloten, of vraag het na op de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw huisarts in ons overzicht klachtenregeling huisartsen!

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Als de stap naar de geschillencommissie huisartsen is gemaakt, kan u niet meer naar de burgerlijke rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Geschillencommissie SKGE of Geschillencommissie DOKh kunnen schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsen uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (zie STAP 4). 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsen kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsen:

Vind hieronder de contactgegevens en het digitale klachtformulier van de Geschillencommissie SKGE en de Geschillencommissie DOKh. 

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door rechtshulp letselschade. Een rechtshulp letselschade kan u bijstaan met juridisch advies en bij het opstellen van een letselschadevergoeding. 

Wilt u advies op maat over uw letselschade? Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren.

Wat is letselschade? Laat u goed informeren.

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door een medische fout. Letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of immateriële schade aan het slachtoffer vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen.

Hoe kan rechtshulp letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een letselschade rechtshulp kan u helpen bij het opstellen van een reële schadeclaim. Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt in ons overzicht juridisch advies letselschade. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.