Klacht huisarts

Een klacht over jouw huisarts? Lees hier de klachtenprocedure, maak de klacht kenbaar en vind de juiste oplossing. Een klacht over een huisarts of een klacht over een doktersassistente of een praktijkondersteuner (POH'er) van de huisartsenpraktijk is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Door middel van deze klachtenprocedure huisarts leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over huisarts

Lees hier uw mogelijkheden. Hoe moet u een klacht over een huisarts indienen? En waar? Bijvoorbeeld na een verkeerde diagnose door de huisarts. Lees hieronder de stappen in de klachtenprocedure voor de juiste opbouw van uw klacht. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u wilt bereiken met de klacht over een huisarts. Is dit een excuus van de huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner? Of wilt u herhaling voorkomen bij u of bij een ander? Of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u onze stappen lezen. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht huisarts indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.
 3. Geschillencommissie Huisartsen.
 4. Leg uw klacht voor aan de rechter.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts, doktersassistente, of de praktijkondersteuner niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht over de huisarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het regionale tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede specialist letselschade nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure huisarts.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw huisarts op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, voorgeschreven medicijnen, kleine ingrepen, verwijsbrieven en uitslagen van onderzoeken. Deze gegevens kunnen helpen bij de opbouw van de klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De huisartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht huisarts indienen, ga eerst in gesprek.

Bespreek de klacht eerst met de huisarts of de doktersassistente in een persoonlijk gesprek.

Een klacht bij de huisarts indienen en direct bespreken is lastig, maar merendeel van de huisartsen waarderen het als onvrede bij de patiënt in een direct gesprek wordt aangegeven. Vaak is de huisarts zich niet bewust van uw onvrede. Als uw huisarts weet waar u ontevreden over bent, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst goed gaat. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een huisarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van tevoren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de huisarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk:

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, bemiddelt en de hulp is gratis.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgedaan met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de huisartsenpraktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de huisartsenpraktijk om de klacht af te handelen.

Alle huisartsen moeten sinds 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De aanwezigheid van een klachtenfunctionaris wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de doktersassistente. LET OP: Het komt regelmatig voor dat de functie van klachtenfunctionaris een neventaak is. Bijvoorbeeld van de doktersassistente. Houdt hier rekening mee, maar laat u hierdoor vooral niet weerhouden om uw klacht kenbaar te maken.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsen:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Voorkom onnodig zoeken en vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisarts of huisartsenpraktijk in ons overzicht. Plaats de naam van de huisartsenpraktijk in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Hoe bent u geholpen? Deel uw ervaring en beoordeel de afhandeling van de klacht dóór uw huisartsenpraktijk, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Huisartsen

Als de klacht niet of onvoldoende door de klachtenfunctionaris is opgelost, dan kan de stap naar een geschillencommissie huisartsen worden gemaakt. De klacht kan worden gericht tot één van de twee geschillencommissies voor huisartsen. 

Sinds 1 januari 2017 moeten alle huisartsen zijn aangesloten bij een erkende landelijke geschillencommissie huisartsen. Dit is de landelijke geschillencommissie huisartsen Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) of geschillencommissie (huis)artsenzorg DOKh. De geschillencommissies SKGE en DOKh voldoen aan de nieuwe klachtwet Wkkgz en zijn er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsen ook huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. De stap naar een geschillencommissie huisartsen kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie van de huisarts en klachtenfunctionaris op de klacht.
 • De huisarts zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De huisarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de huisarts in het kader van de zorgverlening bij de huisarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de huisarts.

LET OP: Een huisarts is aangesloten bij één van de twee geschillencommissies huisartsen. Het is mogelijk dat binnen dezelfde huisartsenpraktijk de ene huisarts is aangesloten bij de Geschillencommissie SKGE en de andere huisarts bij Geschillencommissie DOKh.

In de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw huisarts is aangesloten, of vraag het na op de huisartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw huisartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw huisarts in ons overzicht klachtenregeling huisartsen!

LET OP. Voordat u de zich met de klacht richt tot de geschillencommissie moet u met de volgende punten rekening houden:

 • U kunt de klacht alleen voorleggen aan de geschillencommissie huisartsen nadat u de klacht eerst heeft ingediend bij de huisartsenpraktijk en/of klachtenfunctionaris. Tenzij als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie van de huisarts bepaalt of hiervan het geval is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie huisartsen is gemaakt, kan u niet meer naar de rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is namelijk bindend. Ook kan na uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Geschillencommissie SKGE of Geschillencommissie DOKh kunnen schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsen uw klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding. 
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsen kunt u zich juridisch laten adviseren door een specialist letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsen:

Vind hieronder de contactgegevens en het digitale klachtformulier van de Geschillencommissie SKGE en de Geschillencommissie DOKh. 

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig die u hierbij kan ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Leg uw klacht voor aan de rechter.

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de vermijdbare medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De letselschade die is ontstaan na een verkeerde handeling of diagnose door huisarts kunt u pas verhalen als de huisarts, of andere medewerker, medisch aansprakelijk is. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig.

Een specialist letselschade kan u bijstaan wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser, of verkeerde diagnose door de huisarts. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Het is moeilijk om zelf correct uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarom adviseren wij u altijd om contact met een juridisch specialist letselschade op te nemen. De specialist letselschade zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de huisarts voor de opgelopen letselschade. Neem contact op voor een gratis intake met een beoordeelde specialist letselschade voor goed juridisch advies op maat.

Hoe kan een specialist letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële schadeclaim en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt in ons overzicht juridisch advies letselschade. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten.

Wat is letselschade? Laat u goed informeren.

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door een medische fout. Een medische fout kan bestaan uit een verkeerde handeling of een foute diagnose. Letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of immateriële schade aan het slachtoffer vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.