Klacht huisarts

Klacht over huisarts

Een klacht over uw huisarts of een klacht over de assistente (of POH'er) van de huisartsenpraktijk is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Hoe moet u een klacht huisarts indienen? Lees hieronder de stappen:

  1. Klacht huisarts indienen.
  2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.
  3. Geschillencommissie Huisartsen.
  4. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het melden van de klacht bij de huisarts, kunt u de klacht ook indienen bij een onafhankelijke instantie. Dit kan wanneer direct contact met de huisarts of assistente niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties en zie bij welke instantie(s) u de klacht huisarts ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen met goed juridisch advies.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw huisarts op te vragen. Uw medisch dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken.

STAP 1. Klacht huisarts indienen.

Bespreek uw klacht eerst met de betrokkene(n) van de huisartspraktijk in een persoonlijk gesprek. Een klacht bij de huisarts indienen is lastig, maar merendeel van de huisartsen waarderen het als onvrede bij de patiënt direct wordt aangegeven. Vaak is de huisarts zich niet bewust van uw onvrede. Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris huisartsenpraktijk.

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk.

Alle huisartsen moeten vanaf 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De aanwezigheid van een klachtenfunctionaris wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even op de website of vraag het na bij de assistente. LET OP: Het komt regelmatig voor dat de functie van klachtenfunctionaris een neventaak is. Bijvoorbeeld van de assistente. Houdt hier rekening mee, maar laat u hierdoor vooral niet weerhouden om uw klacht kenbaar te maken.

Contactgegevens klachtenregeling huisartsen:

De contactgegevens van de klachtenfunctionaris en het digitale klachtenformulier staan in de klachtenregeling van de huisartsenpraktijk. Voorkom onnodig zoeken naar de klachtenregeling huisartsen. Vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw huisarts of huisartsenpraktijk in ons overzicht. Plaats de naam van de huisartsenpraktijk in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de huisartsenpraktijk niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Huisartsen

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle huisartsen zijn aangesloten bij een erkende landelijke geschillencommissie huisartsen.

Komt u na het indienen van de klacht en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing? Dan kunt u zich met de klacht richten tot de landelijke geschillencommissie huisartsen SKGE. De geschillencommissie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) voldoet aan de nieuwe klachtwet Wkkgz en is er voor klachten en geschillen aangaande eerstelijnszorg. Dit betreft naast huisartsen ook huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. Met ingang van het jaar 2017 behandelt de geschillencommissie SKGE klachten in de huisartsenzorg.

LET OP:

  • De Geschillencommissie SKGE kan de klacht in behandeling nemen, een bindende uitspraak doen en schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen.
  • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie huisartsen kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
  • Bij een hogere claim neemt de geschillencommissie huisartsen uw klacht niet in behandeling (ga naar STAP 4), tenzij u afziet van een hogere schadeclaim. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Huisartsen:

Vind hieronder de contactgegevens en het digitale klachtformulier van de Geschillencommissie SKGE.

STAP 4. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade door de medische fout hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door rechtshulp letselschade. Een rechtshulp letselschade kan u bijstaan met informatie en bij het opstellen van een letselschadevergoeding. 

Wilt u advies omtrent uw letselschade? Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren.

Wat is letselschade? Laat u goed informeren.

Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door een medische fout. Letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of inmateriële schade aan het slachtoffer vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen.

Hoe kan rechtshulp letselschade u helpen?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een letselschade rechtshulp kan u helpen bij het opstellen van een reëele schadeclaim. Vind direct de contactgegevens van beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt in ons overzicht juridisch advies letselschade. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?