Privacy & disclaimer

Privacybeleid Zorgklacht.nl

Zorgklacht.nl hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u achterlaat. Dit privacybeleid geeft aan hoe Zorgklacht.nl omgaat met de gegevens van bezoekers en verklaart waarom wij uw gegevens nodig hebben.

Wet bescherming persoonsgegevens

Op Zorgklacht.nl is het mogelijk om een review achter te laten over zorgverleners en letselschade advocaten. Indien u een review geeft vragen wij om uw naam, emailadres en postcode. Zo proberen wij fraude te voorkomen. Ons volledige databestand met de persoonlijke gegevens van onze bezoekers is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder het vermeldingsnummer:

Vermelding gegevens zorgverleners op Zorgklacht.nl

De volgende gegevens van zorgverleners worden op Zorgklacht.nl gepubliceerd:

 • Naam zorginstelling of praktijk
 • Naam afdeling of specialisme
 • Naam zorgverlener
 • Website klachtenprocedure zorgverlener

Bovenstaande gegevens worden op Zorgklacht.nl gepubliceerd om de vindbaarheid en inzichtelijkheid van de zorgverleners te bevorderen. Het aanbieden van een online platform waarop bezoekers hun zorgervaring kunnen plaatsen moet bijdragen tot het stimuleren van de kwaliteit van de zorgverleners.

Vermelding gegevens letselschadeadvocaten op Zorgklacht.nl

De volgende gegevens van letselschadeadvocaten worden op Zorgklacht.nl gepubliceerd:

 • Naam advocatenkantoor
 • Naam letselschadeadvocaat
 • Adres
 • Telefoongegevens
 • Website

Bovenstaande gegevens worden op Zorgklacht.nl gepubliceerd om de vindbaarheid en inzichtelijkheid van de letselschadeadvocaten te bevorderen. Het aanbieden van een online platform waarop bezoekers hun ervaring kunnen plaatsen moet bedragen tot een verbetering in kwaliteit van de dienstverlening.

Waarderingen

Op Zorgklacht.nl is het mogelijk om uw zorgervaring te waarderen. Daarnaast kunt u de klachtenafhandeling van de zorgverlener waarderen. Tevens kunt u uw letselschadeadvocaat waarderen.

Door het plaatsen van uw ervaringen met een zorgverlener, klachtenafhandeling zorgverleners en letselschadeadvocaten helpt u andere bezoekers. Daarnaast stimuleert u zorgverleners en letselschadeadvocaten om hun dienstverlening te verbeteren.

 • Bij het plaatsen van een review worden de volgende gegevens verwerkt:
 • Naam (wordt niet gepubliceerd op Zorgklacht.nl)
 • E-mail en IP-adres (worden niet gepubliceerd op Zorgklacht.nl)
 • Postcode (wordt niet gepubliceerd op Zorgklacht.nl)
 • Geplaatste waarderingen (worden na toetsing gedragscode gepubliceerd op Zorgklacht.nl)

Gebruik gegevens

De persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden om de bezoekers van Zorgklacht.nl te benaderen:

 • Over belangrijke ontwikkelingen binnen Zorgklacht.nl
 • Over nieuwe producten en diensten van Zorgklacht.nl
 • Over commerciële aanbiedingen
 • Voor marktonderzoek

 Uw persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt .

Privacy verklaring

Opslag gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden in een eigen relatiebeheersysteem opgeslagen. Dit systeem is streng beveiligd. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt bij het achterlaten van een review.

Links naar derden

Zorgklacht.nl  plaatst links naar de websites van zorgverleners en letselschadeadvocaten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Bekijk hiervoor de privacy statement van de betreffende website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 KLIKGEDRAG/COOKIES/BEVEILIGING

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Zorgklacht.nl? Neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.

 Zorgklacht.nl

 • E-mail: info@zorgklacht.nl

Wijzigingen van dit privacybeleid

Zorgklacht.nl houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijziging zullen we op deze pagina doorvoeren. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 18/01/2015

Disclaimer

Zorgklacht.nl besteedt de uiterste zorg bij het samenstellen van de website. Door het verkrijgen van toegang tot Zorgklacht.nl, evenals het hierin weergegeven materiaal en informatie, verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van onze voorwaarden, deze ter kennis te nemen, daarmee in te stemmen en daaraan verbonden te zijn.

De bezoeker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt op grond van de informatie op Zorgklacht.nl evenals het gebruik van deze informatie. De bezoeker kan aan de weergegeven informatie op Zorgklacht.nl geen rechten ontlenen. Zorgklacht.nl dient ter algemene informatievoorziening en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande toestemming of aankondiging.

Intellectuele eigendom

De content van Zorgklacht.nl, zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berustten bij Zorgklacht.nl of bij de licentieverstrekkers van Zorgklacht.nl. De informatie op Zorgklacht.nl mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt. De bezoeker is conform eerder genoemde rechten wettelijk niet toegestaan de informatie op Zorgklacht.nl over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken, of te verspreiden, zonder vooraf toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

De bezoeker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt, niet door Zorgklacht.nl wordt onderzocht of geanalyseerd. Zorgklacht.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of content van internetwebsites die aan Zorgklacht.nl zijn gelinkt. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld om het gemak van de bezoeker te vergroten.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan Zorgklacht.nl gelinkte internetwebsites geschiedt op eigen risico. Zorgklacht.nl aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid of verplichting. Zorgklacht.nl houdt zich het recht voor iedere websitelink of informatie op Zorgklacht.nl enig moment te wijzigen en/of te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Zorgklacht.nl spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbaar gestelde informatie volledig of juist is. Zorgklacht.nl kan ook niet, hoewel Zorgklacht.nl er naar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid te aanvaardden voor eventuele gevolgen van het, tijdelijk, niet beschikbaar zijn van deze website.

Met nadruk wijst Zorgklacht.nl de bezoeker erop dat bepaalde content afkomstig is van derden. Zorgklacht.nl wijst expliciet iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een convenant, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig ander rechtsgrond af, voor alle directe, als indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, evenals  voor schade die op welke dan ook mogelijke wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van Zorgklacht.nl, ongeacht Zorgklacht.nl zich bewust was van de mogelijkheid (tot het voordoen) van dergelijke schade.