Klacht over zorg

Een klacht over zorg? Een klacht veroorzaakt door een zorginstelling of een klacht naar aanleiding van een onjuiste behandeling door een arts of andere zorgverlener is niet fijn. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Wat kunt u doen met een klacht over zorg? Waar kunt u terecht met een klacht over een zorgverlener of zorginstelling?

Lees welke stappen u kunt doorlopen met uw klacht over zorg. De informatie in de klachtenprocedure kunt u gebruiken om de klacht over een zorgverlener, of een zorginstelling, naar eigen tevredenheid op te lossen. Met het volgen van de klachtenprocedure zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht.

Algemene klachtenprocedure zorg:

In het stappenplan hier onder staat de algemene klachtenprocedure zorg. Kijk voor een klachtenprocedure gericht op een specifieke zorgverlener in het overzicht links van deze pagina. Let op, er zit verschil tussen de algemene klachtenprocedure en de specifieke klachtenprocedures. Staat uw zorgverlener of zorginstelling niet in het overzicht? Dan kan wellicht de informatie in deze algemene klachtenprocedure over zorg helpen bij het oplossen van uw klacht.

 1. Bespreek uw klacht eerst met de desbetreffende persoon.
 2. Dien uw klacht schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris.
 3. Dien uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie.
 4. Dien uw klacht schriftelijk in bij de geschillencommissie en/of een andere externe instantie.
 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Een klacht over zorg indienen bij verschillende instanties

Het is mogelijk om uw klacht direct kenbaar te maken bij meerdere instanties. Dit kan naast het direct kenbaar maken van uw klacht bij de zorgverlener en/of zorginstelling. Het is dus mogelijk om uw klacht over zorg op meerdere plekken te melden. Bijvoorbeeld als u geen direct contact met uw zorgverlener of de zorginstelling wilt. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op bij de zorginstelling! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw zorgverlener opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en de medische historie. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over zorg. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een medisch verslag. Hierin staat wie er bij de behandeling aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De zorginstelling moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Bespreek uw klacht eerst met de desbetreffende persoon.

Maak de klacht eerst kenbaar bij de desbetreffende persoon. Dit kan een arts, POH'er, assistente of een andere medewerker zijn. In de meeste gevallen is de klacht in een direct gesprek met de desbetreffende persoon op te lossen. De kans is groot dat de desbetreffende persoon niet weet dat u ontevreden bent over de ontvangen zorg.

Is direct contact met de desbetreffende zorgverlener(s) niet gewenst? Dan kunt u gelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris waarbij de desbetreffende zorgverlener(s) is/zijn aangesloten. Vind hieronder direct de klachtenregeling met contactgegevens van uw zorgverlener of zorgverzekeraar en maak uw klacht kenbaar! Bent u tevreden over de klachtafhandeling door uw zorgverlener? Plaats een beoordeling en geef de zorgverlener tips en suggesties ter verbetering van hun klachtafhandeling!

STAP 2. Dien uw klacht schriftelijk in bij de klachtenfunctionaris van de desbetreffende zorginstelling.

Een klacht kan in eerste instantie ook mondeling bij de klachtenfunctionaris worden aangegeven. De klachtenfunctionaris beschikt over de kennis om u juist te informeren en te helpen. Daarnaast kan de klachtenfunctionaris u bijstaan in de bemiddeling met de zorgverlener(s). 

Bij het schriftelijk indienen van de klacht over zorg moet uw klachtbrief zijn voorzien van naam, uw adres, dagtekening, omschrijving en ondertekening.

Voorkom zoeken. Vind gemakkelijk en snel de contactgegevens van de klachtenfunctionaris via onze overzichten. Verbeter de klachtafhandeling van de zorgverlener met tips en suggesties, plaats een beoordeling!

Medisch dossier

Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. 

Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een operatieverslag. Hierin staat wie er bij de ingreep aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat u de klacht tegen de verkeerde persoon richt met gevolg dat uw klacht ongegrond wordt verklaard. 

STAP 3. Dien uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie.

Maak uw klacht schriftelijk kenbaar bij de klachtencommissie van de zorgverlener, zorginstelling of zorgverzekeraar. Kijk bij de klachtenprocedure van uw specifieke zorgverlener voor de desbetreffende klachtencommissie.

STAP 4. Dien uw klacht in bij een geschillencommissie en/of een andere instantie:

 • Geschillencommissie (uitkomst is bindend voor beide partijen)
 • Nza - Nederlandse Zorg Autoriteit
 • Landelijk Meldpunt Zorg  
 • Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (raadpleeg rechtshulp bij u in de buurt)
 • Politie
 • Civiele/Burgerlijke rechter (raadpleeg rechtshulp bij u in de buurt)

LET OP: Het is mogelijk om uw klacht naast de geschillencommissie ook bij een andere instantie te melden. Kijk in het overzicht instanties waar u, gezien de aard van uw klacht, uw klacht over zorg ook kunt melden.

STAP 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat schade door de medische misser hoger is dan 5000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij een juridisch geschil. Wilt u weten hoe? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade uit ons overzicht voor goed juridisch advies. 

Vragen over letselschade? Lees meer informatie.

Letselschade door een medische fout heeft vervelende gevolgen en kan veel vragen bij u oproepen. Heeft u vragen over letselschade? Lees meer informatie over letselschade en vind de antwoorden op uw vragen. 

De letselschade kunt u pas verhalen als de veroorzaker medisch aansprakelijk is. Rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen. In ons overzicht vind beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem gratis contact op en laat u vrijblijvend juridisch adviseren. 

Klachtenprocedures zorgverleners:

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.