Klacht thuiszorg

Klacht over thuiszorg

Een klacht over thuiszorg is vervelend. Hoe maakt u uw ontevredenheid over geleverde zorg of over een onjuiste behandeling door de thuiszorg organisatie kenbaar? Wat kunt u doen met een klacht over thuiszorg? 

Hieronder leest u wat u kunt doen met een klacht over thuiszorg. Zie de klachtenprocedure en lees welke stappen u kunt doorlopen om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

 1. Klacht thuiszorg indienen
 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg
 3. Klachtencommissie thuiszorg
 4. Geschillencommissie thuiszorg
 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter

LET OP: het is mogelijk om uw klacht ook direct kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de thuiszorg organisatie niet is gewenst. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende onafhankelijke instanties en vind de juiste instantie(s) voor uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren.

TIP: Vraag het medisch dossier op bij de thuiszorg organisatie! De inhoud kan helpen bij de opbouw van de klacht. Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Een logboek in het medisch dossier kan een beeld verschaffen van wat er is gebeurd.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De thuiszorg organisatie moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht thuiszorg indienen.

Begin bij de klacht thuiszorg indienen met een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Vaak is een zorgverlener zich niet bewust van de onvrede, een persoonlijk gesprek kan veel oplossen. Is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg.

De klachtenfunctionaris thuiszorg kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek geen oplossing biedt of wanneer direct contact met de betreffende persoon niet is gewenst. De klachtenfunctionaris thuiszorg is te vinden via de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie.

Contactgegevens klachtenregeling thuiszorg:

Vind via ons overzicht zorgverleners direct de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw thuiszorg organisatie. Plaats de naam van de thuiszorg organisatie in de zoekbalk, vind direct de klachtenregeling en maak de klacht kenbaar.

Bent u goed geholpen? Plaats een beoordeling over de afhandeling van de klacht door de thuiszorg organisatie!

Komt u niet tot een oplossing of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris thuiszorg niet gewenst? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie Thuiszorg.

De klachtencommissie thuiszorg biedt uitkomst als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling niet wenselijk is. Dien een officiële klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie van de thuiszorg organisatie. Dit moet schriftelijk.

Contactgegevens klachtencommissie thuiszorg:

De contactgegevens van de klachtencommissie kunt u vinden bij de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie. Vind makkelijk en snel de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie via ons overzicht.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie thuiszorg? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie thuiszorg.

Dien een officiële klacht bij de geschillencommissie thuiszorg in als u het oneens bent met de uitspraak van de klachtencommissie. De geschillencommissie thuiszorg kan een besluit nemen over de klacht en een letselschadevergoeding toekennen van maximaal 25.000 euro. 

LET OP:

 • De geschillencommissie thuiszorg behandelt de klacht alleen als de thuiszorg organisatie is aangesloten. Vraag aan de klachtenfunctionaris van de thuiszorg organisatie bij welke geschillencommissie thuiszorg zij zijn aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechthulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u uw klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij de thuiszorg organisatie moet de klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kenbaar worden gemaakt.
 • Een schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie thuiszorg de klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere schadevergoeding. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Thuiszorg:

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en informatie over de procedure van Geschillencommissie Thuiszorg.

STAP 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Bieden de voorgaande stappen 1 t/m 4 geen oplossing? Of bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Bij een juridisch geschil kunt u rechtshulp letselschade raadplegen ter ondersteuning. Wilt u weten hoe rechtshulp letselschade u kan helpen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht juridisch advies letselschade.

Wat is letselschade? En wat kunt u doen?

Letselschade is de schade, lichamelijk- of geestelijk, die men oploopt en de beperkingen die men van deze schade ondervindt. Bij letselschade kan u tijdelijke, of levenslange hinder ondervinden. Bijvoorbeeld in uw werkzaamheden. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of inmateriële letselschade vergoeden. Lees wat letselschade is en wat u kunt doen. Vind hier de antwoorden op uw vragen.

Goede rechtshulp kan u helpen.

Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Wanneer de thuiszorg organisatie verantwoordelijk is voor uw letselschade dan kan goede rechtshulp letselschade uitkomst bieden. Rechthulp letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zij kunnen u juridisch advieseren en ondersteunen bij een juiste opbouw van de schadeclaim. Rechthulp letselschade weet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht en laat u goed informeren.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.