Klacht thuiszorg

Klacht over thuiszorg

Een klacht over thuiszorg is vervelend. Hoe maakt u uw ontevredenheid over geleverde zorg of over een onjuiste behandeling door de thuiszorg organisatie kenbaar? Wat kunt u doen met een klacht over thuiszorg? 

Hieronder leest u wat u kunt doen met een klacht over thuiszorg. Zie de klachtenprocedure en lees welke stappen u kunt doorlopen om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

 1. Klacht thuiszorg indienen
 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg
 3. Klachtencommissie thuiszorg
 4. Geschillencommissie thuiszorg
 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter

LET OP: het is mogelijk om uw klacht ook direct kenbaar te maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de thuiszorg organisatie niet is gewenst. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende onafhankelijke instanties en vind de juiste instantie(s) voor uw klacht. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na de afhandeling van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag het medisch dossier op bij de thuiszorg organisatie! De inhoud kan helpen bij de opbouw van de klacht. Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Een logboek in het medisch dossier kan een beeld verschaffen van wat er is gebeurd.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De thuiszorg organisatie moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht thuiszorg indienen.

Begin bij de klacht thuiszorg indienen met een persoonlijk gesprek met de betreffende zorgverlener. Dit is lastig, maar vaak is een zorgverlener zich niet bewust van de onvrede. Een persoonlijk gesprek kan veel oplossen. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een thuiszorg organisatie:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de zorgverlener te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie:

Is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris thuiszorg.

De klachtenfunctionaris thuiszorg kan u helpen wanneer een persoonlijk gesprek geen oplossing biedt of wanneer direct contact met de betreffende persoon niet is gewenst. De klachtenfunctionaris thuiszorg is te vinden via de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie.

Een klacht hoeft in principe niet direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de thuiszorg organisatie te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. In deze situatie treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de thuiszorg organisatie. Vanaf het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de klachtenfunctionaris van de thuiszorg organisatie om de klacht af te handelen.

Contactgegevens klachtenregeling thuiszorg:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie al voor u opgezocht! Vind via ons overzicht direct de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw thuiszorg organisatie.

Bent u goed geholpen? Plaats een beoordeling over de afhandeling van de klacht door de thuiszorg organisatie!

Komt u niet tot een oplossing of is bemiddeling door de klachtenfunctionaris thuiszorg niet gewenst? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie Thuiszorg.

De klachtencommissie thuiszorg biedt uitkomst als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is. Dien een officiële klacht in bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van de thuiszorg organisatie. Dit moet schriftelijk. De klachtenfunctionaris kan u zo nodig helpen bij het opstellen van een brief en verder informeren. Rechtshulp letselschade kan u in dit proces ondersteunen, hier kunt u meer over lezen onderaan de pagina.

Door middel van (schriftelijke) hoor en wederhoor met zowel u als met de betrokkene(n) van de thuiszorg organisatie die de klacht heeft veroorzaakt voert de klachtencommissie een onderzoek uit. Daaropvolgend beslist de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is. De klachtencommissie kan in haar conclusie verbeteringen voorstellen bij het bestuur van de thuiszorg organisatie. De klachtencommissie van een thuiszorg organisatie neemt geen letselschadeclaims in behandeling en wijst geen letselschadevergoedingen toe. 

Contactgegevens klachtencommissie thuiszorg:

De contactgegevens van de klachtencommissie kunt u vinden bij de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie. Vind makkelijk en snel de klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie via ons overzicht.

Bent u het niet eens met de uitspraak van het bestuur en de klachtencommissie thuiszorg? Of wilt u een letselschadevergoeding? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie thuiszorg.

Dien een officiële klacht bij de geschillencommissie thuiszorg in als u het oneens bent met de uitspraak van de Raad van Bestuur en de klachtencommissie. De stap naar de geschillencommissie thuiszorg kan gemaakt worden wanneer:

 • U het niet eens bent met de schriftelijke reactie op de klacht door de thuiszorg organisatie.
 • De thuiszorg organisatie de verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen of omdat er helemaal geen klachtenregeling is.
 • De thuiszorg organisatie de klachtenregeling niet naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld omdat er niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk op de klacht wordt gereageerd.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de zorgverlener (werkzaam bij de thuiszorg organisatie) in het kader van de zorgverlener bij de thuiszorg organisatie indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door een zorgverlener in dienst van de thuiszorg organisatie.

In de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie staat aangegeven bij welke geschillencommissie de thuiszorg organisatie is aangesloten. Zo niet, vraag het op bij de klachtenfunctionaris. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van de thuiszorg organisatie al voor u opgezocht. Vind de digitale klachtenregeling van uw thuiszorg organisatie in overzicht klachtenregeling thuiszorg:

LET OP. Voordat u de klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kenbaar maakt, moet u met de volgende punten rekening houden:

 • Als de stap naar de geschillencommissie thuiszorg is gemaakt, kunt u niet meer naar de burgerlijke rechter. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Ook kan na de uitkomst niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • Alle thuiszorg organisaties in Nederland zijn bij een geschillencommissie thuiszorg aangesloten.
 • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
 • Binnen vijf maanden nadat u uw klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij de thuiszorg organisatie moet de klacht bij de geschillencommissie thuiszorg kenbaar worden gemaakt.
 • De geschillencommissie thuiszorg kan een letselschadevergoeding van maximaal 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie thuiszorg de klacht niet in behandeling, tenzij u afziet van een hogere schadevergoeding. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte de letselschadevergoeding (ga naar STAP 5).

Contactgegevens Geschillencommissie Thuiszorg:

Vind hieronder de contactgegevens, het digitale klachtformulier en informatie over de procedure van Geschillencommissie Thuiszorg.

Bent u ontevreden met de uitspraak van het bestuur van de thuiszorg organisatie? Of bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Ga naar STAP 5.

STAP 5. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Bieden de voorgaande stappen 1 t/m 4 geen oplossing? Of bent u van mening dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Bij een juridisch geschil kunt u rechtshulp letselschade raadplegen ter ondersteuning. Wilt u weten hoe rechtshulp letselschade u kan helpen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht juridisch advies letselschade.

Wat is letselschade? En wat kunt u doen?

Letselschade is de schade, lichamelijk- of geestelijk, die men oploopt en de beperkingen die men van deze schade ondervindt. Bij letselschade kan u tijdelijke, of levenslange hinder ondervinden. Bijvoorbeeld in uw werkzaamheden. Degene die deze letselschade heeft veroorzaakt moet deze materiële- en/of immateriële letselschade vergoeden. Lees wat letselschade is en wat u kunt doen. Vind hier de antwoorden op uw vragen.

Goede rechtshulp kan u helpen.

Letselschade is pas verhaalbaar als de veroorzaker (de tegenpartij) juridisch aansprakelijk is. Wanneer de thuiszorg organisatie verantwoordelijk is voor uw letselschade dan kan goede rechtshulp letselschade uitkomst bieden. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zij kunnen u juridisch adviseren en ondersteunen bij een juiste opbouw van de schadeclaim. Rechtshulp letselschade weet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade in ons overzicht en laat u goed informeren.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.