Klacht tandarts

Klacht over tandarts

Een klacht over uw tandarts is vervelend. Deze klacht kan zijn onstaan naar aanleiding van geleverde zorg of door het verstrekken van onjuiste informatie. Een klacht kan ook zijn ontstaan door een andere medewerker van de tandartsenpraktijk, bijvoorbeeld een tandartsassistente. Het kenbaar maken van een klacht over een tandarts is een vervelend en moeilijk proces. Hoe moet u een klacht tandarts indienen? En hoe kunt u dit aanpakken? Hieronder leest u welke stappen doorlopen kunnen worden met een klacht over een tandarts. Met het volgen van de stappen kunt u de klacht tandarts naar uw tevredenheid oplossen.

  1. Klacht indienen tandarts.
  2. Klachtenfunctionaris tandarts.
  3. Klachtencommissie tandarts.
  4. Geschillencommissie tandarts.
  5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het kenbaar maken van de klacht bij de tandarts, kunt u de klacht tandarts ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Zoals het Landelijk Meldpunt Zorg. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de tandarts of medewerker niet is gewenst. Vind in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties en lees bij welke instantie(s) u de klacht tandarts ook kunt melden. Houd hierbij rekening dat de juiste instantie afhankelijk is van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken! Daarbij hoeven verschillende opties elkaar niet uit te sluiten.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw tandarts op te vragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. 

Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld wanneer welke handeling door wie is uitgevoerd bij een bezoek aan de tandartspraktijk. Was dit een handeling van de tandarts of van de tandartsassistente? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten. Dit is belangrijk voor de opbouw van de klacht en kan voorkomen dat de klacht tandarts ongegrond wordt verklaard.

STAP 1. Klacht indienen tandarts.

Ga bij een klacht eerst met de desbetreffende persoon van de tandartsenpraktijk in gesprek voordat u de klacht tandarts gaat indienen. Vraag om een persoonlijk gesprek met de tandarts of tandartsassistente. Vaak is de degene die de klacht heeft veroorzaakt niet op de hoogte van de onstane onvrede. Een klacht indienen bij de tandarts is vervelend, maar het grootste deel van de tandartsen zal het waarderen wanneer u de klacht direct bespreekt. Komt u samen niet tot een oplossing, of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris tandarts.

De klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk kan u helpen wanneer de klacht in een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n) niet kan worden opgelost. Of wanneer een persoonlijk gesprek niet wenselijk is. De klachtenfunctionaris tandarts kan u bijstaan met informatie en advies.

Alle tandartsen moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Als de tandartsenpraktijk een klachtenfunctionaris heeft, dan wordt dit vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even op de website of vraag het na bij de assistente. LET OP: De functie klachtenfunctionaris is vaak een neventaak. Het kan dus zijn dat de tandartsassistente ook de klachtenfunctionaris is van de tandartsenpraktijk. Laat u zich hierdoor niet weerhouden bij het indienen van de klacht tandarts. 

Vind makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw tandarts of tandartsenpraktijk in ons overzicht. Hier kunt u ook het klachtformulier vinden. Staat het klachtformulier niet op de website? Vraag een exemplaar bij de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk.

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris tandarts niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Tandarts

Als geschillencommissie tandarts zal vanaf 1 januari 2017 de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg actief zijn. Heeft u een klacht tandarts ingediend en is de klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris tandarts niet opgelost? Dan kunt zich richten tot de geschillencommissie tandarts, de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is er naast geschillencommissie tandarts ook als geschillencommissie voor mondhygiënisten en tandprothetici en voldoet aan de klachtwet Wkkgz.

LET OP:

  • De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg kan een klacht behandelen, een bindende uitspraak doen en schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen.
  • Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie de klacht niet in behandeling. Ga naar STAP 4. Tenzij u afziet van een schadeclaim hoger dan 25.000 euro. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Tandarts:

Vind hieronder de contactgegevens van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Lees meer informatie over de procedure in het reglement.  

STAP 4. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Biedt stap 1 t/m 3 geen oplossing? Of bent u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade. Wilt u weten wat rechtshulp letselschade voor u kan doen? Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade uit ons overzicht en vraag naar de mogelijkheden.

Letselschade, wat is dit precies?

Letselschade, wat is dit precies? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een medische fout naar aanleiding van een behandeling in de tandartspraktijk. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Wanneer kunt u rechtshulp letselschade inschakelen? De medewerker van de tandartspraktijk die deze letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of inmateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de medewerker van de tandartspraktijk juridisch aansprakelijk is. Vind hier alle antwoorden op uw vragen over letselschade.

Rechtshulp letselschade kan u helpen!

Heeft u letselschade opgelopen? Rechtshulp letselschade kan u helpen met het aansprakelijk stellen van de veroorzaker en met de opbouw van de schadeclaim. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Goede rechtshulp letselschade kan u helpen bij het opstellen van een reëele schadeclaim. Laat u goed adviseren over de mogelijkheden en eventuele kosten. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade uit ons overzicht juridisch advies letselschade.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?