Klacht tandarts

Een klacht over uw tandarts? Lees hier de juiste klachtenprocedure. Maak de klacht over jouw tandarts kenbaar en vind de beste oplossing. Een klacht kan zijn ontstaan naar aanleiding van geleverde zorg of door het verstrekken van onjuiste informatie. Een klacht kan ook zijn ontstaan door een andere medewerker van de tandartsenpraktijk, bijvoorbeeld een tandartsassistente.

Klacht over tandarts

Een klacht over een tandarts kenbaar maken is een vervelend en moeilijk proces. Hoe moet u een klacht tandarts indienen? En hoe kunt u dit aanpakken? Lees hieronder de mogelijkheden. Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over de tandarts wilt bereiken. Is dit een excuus? Het voorkomen van een herhaling bij een ander, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van uw doel, kunt u in deze klachtenprocedure de informatie lezen die u kunt gebruiken. Met het volgen van deze klachtenprocedure zorgt u voor een juist opbouw van de klacht. De stappen worden verderop de pagina uitgebreid beschreven.

 1. Klacht indienen tandarts, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris tandarts.
 3. Geschillencommissie tandarts.
 4. Leg uw klacht voor aan de rechter.

LET OP: Naast het kenbaar maken van de klacht bij de tandarts, kunt u de klacht over de tandarts ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de tandarts of medewerker niet is gewenst. Vind in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties en lees bij welke instantie(s) u de klacht over de tandarts ook kunt melden. Houd hierbij rekening dat de juiste instantie afhankelijk is van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken! Hierbij hoeven verschillende instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of na afloop van de tuchtzaak, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een goede letselschade specialist nodig. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw tandarts op te vragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. 

Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld wanneer welke handeling door wie is uitgevoerd bij een bezoek aan de tandartspraktijk. Was dit een handeling van de tandarts of van de tandartsassistente? Dit kan uitwijzen tegen wie u de klacht moet richten en wie aansprakelijk is. Dit is belangrijk voor de opbouw van de klacht en kan voorkomen dat de klacht tandarts ongegrond wordt verklaard.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De tandartsenpraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

STAP 1. Klacht indienen tandarts, ga eerst in gesprek.

Bespreek de klacht eerst met de tandarts of de tandartsassistente in een persoonlijk gesprek voordat u de klacht over de tandartsenpraktijk gaat indienen. Vraag eerst om een persoonlijk gesprek met de tandarts of tandartsassistente.

Vaak is de degene die de klacht heeft veroorzaakt niet op de hoogte van de onvrede. Een klacht indienen bij de tandarts is vervelend, maar het grootste deel van de tandartsen zal het waarderen wanneer u de klacht direct bespreekt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een tandarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de tandarts te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk:

Komt u samen niet tot een oplossing, of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris tandarts.

De klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk kan u helpen wanneer de klacht in een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n) niet kan worden opgelost. Of wanneer een persoonlijk gesprek niet wenselijk is. De klachtenfunctionaris tandarts kan u bijstaan met informatie en advies.

Een klacht hoeft in principe niet gelijk schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk te worden gemeld. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de tandartsenpraktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend start de termijn van zes weken voor de tandartsenpraktijk om de klacht af te handelen.

Alle tandartsen moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Als de tandartsenpraktijk een klachtenfunctionaris heeft, dan wordt dit vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de assistente. LET OP: De functie klachtenfunctionaris is vaak een neventaak. Het kan dus zijn dat de tandartsassistente ook de klachtenfunctionaris is van de tandartsenpraktijk. Laat u zich hierdoor niet weerhouden bij het indienen van de klacht tandarts. 

Contactgegevens klachtenregeling tandarts:

Voorkom zoeken. Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind makkelijk en snel de klachtenregeling met de contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw tandartsenpraktijk via ons overzicht. In de klachtenregeling vindt u ook het digitale klachtenformulier.

Hoe bent u geholpen? Deel uw ervaring en beoordeel de klachtafhandeling dóór uw tandartsenpraktijk, plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Tandarts

Heeft u een klacht tandarts ingediend en is de klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris tandarts niet opgelost? Dan kunt zich richten tot de geschillencommissie tandarts, de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is er naast geschillencommissie tandarts ook als geschillencommissie voor mondhygiënisten en tandprothetici en voldoet aan de klachtwet Wkkgz. De stap naar een geschillencommissie tandarts kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de tandarts en klachtenfunctionaris.
 • De tandarts zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De tandarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de tandarts in het kader van de zorgverlening bij de tandarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de tandarts.

In de klachtenregeling van de tandartsenpraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw tandarts is aangesloten, of vraag het na op de tandartsenpraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw tandarts in ons overzicht klachtenregeling tandartsen.

LET OP. Houdt met de volgende punten rekening wanneer u zich met de klacht richt tot de geschillencommissie tandarts:

 • De klacht over de tandarts kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie tandarts nadat u de klacht eerst kenbaar hebt gemaakt bij de tandartsenpraktijk en/of klachtenfunctionaris. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie tandarts is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. Gezien de bindende uitspraak. Ook kan na de uitspraak niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg kan een klacht behandelen, een bindende uitspraak doen en schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie tandarts de klacht niet in behandeling. Tenzij u afziet van een schadeclaim hoger dan 25.000 euro. U heeft een letselschade specialist nodig bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (zie STAP 4).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie tandarts kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschade specialist. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor een beoordeelde specialist letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (zie STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Tandarts:

Vind hieronder de contactgegevens van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Lees meer informatie over de procedure in het reglement.  

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Leg uw klacht voor aan rechter.

Biedt stap 1 t/m 3 geen oplossing? Of bent u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. De letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk is. In dit proces heeft u een specialist letselschade nodig.

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn, adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een specialist letselschade. Deze specialist zoekt uit welke schadeposten er zijn, helpt bij de opbouw van de letselschadevergoeding en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de tandarts voor de opgelopen letselschade. Neem gratis contact op voor een gratis intake met beoordeelde rechtshulp letselschade en wij geven u graag duidelijkheid over uw mogelijkheden:

Neem contact op met een juridisch specialist letselschade.

Als de tandarts, of andere medewerker van de tandartsenpraktijk verantwoordelijk is voor de opgelopen letselschade, dan heeft u recht op een letselschadevergoeding. Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Een specialist letselschade is nodig bij het opstellen van een reële letselschadevergoeding en het medisch aansprakelijk stellen van de veroorzaker(s). Vind direct de contactgegevens van een letselschade specialist, neem gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over uw rechten:

Letselschade, wat is dit precies?

Letselschade, wat is dit precies? Letselschade is de lichamelijke- of geestelijke schade die men oploopt en de beperkingen die men van dit letsel ondervindt. De letselschade kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een medische fout naar aanleiding van een behandeling in de tandartspraktijk. De opgelopen letselschade kan u tijdelijk, of levenslang hinderen. Wanneer kunt u rechtshulp letselschade inschakelen? De medewerker van de tandartspraktijk die deze letselschade heeft veroorzaakt moet de materiële- en/of immateriële schade vergoeden. Letselschade is pas verhaalbaar als de medewerker van de tandartspraktijk juridisch aansprakelijk is. Vind hier alle antwoorden op uw vragen over letselschade.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.