Wettelijke bepalingen

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) is 1 januari 2016 in gegaan. Dit nieuwe wetsvoorstel waarborgt dat zorggebruikers kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Zo moeten alle zorgverleners een klachtenfunctionaris aanstellen.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen, als voor zelfstandige beroepsbeoefenaren (ZZP'ers) in de zorg. De wet geldt niet voor zorg die door de gemeente wordt geregeld. Zoals hulp in de huishouding en jeugdhulp.

De wet vervangt twee wetten op dit gebied:

  • De Kwaliteitswet zorginstellingen
  • De Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Belangrijkste punten Wkkgz:

  • De zorggebruiker heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat de zorggebruiker een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld hoe vaak een medisch specialist een bepaalde ingreep heeft gedaan).
  • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de zorggebruiker worden gemeld en verplicht in het medisch dossier worden opgenomen.
  • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties van nieuwe zorgverleners te controleren die bij hen in dienst treden.
  • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
  • Het ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren moet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden gemeld.
  • Klachten van zorggebruikers worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
  • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en een schadevergoeding kan toekennen.

De rol van de klachtenfunctionaris wordt belangrijker

Alle zorgverleners moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen zorggebruikers en zorgverleners op gang brengen en bemiddelen. Een gesprek kan veel oplossen. De klachtenfunctionaris beschikt over de kennis om de zorggebruiker juist te informeren. Als het niets lukt om de klacht naar tevredenheid op te lossen, of als bemiddeling niet wenselijk is, dan krijgt de zorggebruiker de mogelijkheid om de klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding kunnen toekennen van maximaal 25.000 euro. Hiermee krijgt de zorggebruiker een extra alternatief naast een gang naar de civiele/burgelijke rechter. 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.