Klacht indienen ziekenhuis

Bij het indienen van een klacht over het ziekenhuis is het belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt. De klachtenprocedure ziekenhuizen kan u stap voor stap helpen bij een klacht indienen over uw ziekenhuis.

Klacht over ziekenhuis

Een klacht over het ziekenhuis naar aanleiding van geleverde zorg of een onjuiste behandeling door een arts of door een andere medewerker is vervelend. Wat kunt u doen met een klacht over een ziekenhuis? En waar kunt u de klacht over het ziekenhuis indienen?

  1. Klacht ziekenhuis indienen.
  2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis.
  3. Klachtencommissie ziekenhuis.
  4. Geschillencommissie ziekenhuizen.
  5. Direct naar de civiele/burgelijke rechter.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij het ziekenhuis, kan de klacht over het ziekenhuis ook bij een onafhankelijke instantie worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wanneer direct contact met het ziekenhuis niet wenselijk is. Lees meer informatie over de verschillende instanties waar u de klacht over het ziekenhuis ook kunt indienen. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij zijn meerdere opties mogelijk.

TIP: Vraag uw medisch dossier op bij het ziekenhuis! Een kopie van uw medisch dossier kunt u bij uw ziekenhuis opvragen. Dit dossier omvat gegevens omtrent uw medische situatie zoals de statussen van zorgpaden, operatieverslagen, verwijsbrieven, röntgenfoto’s en uitslagen van onderzoeken. De inhoud van het medisch dossier kan helpen bij de opbouw van de klacht over het ziekenhuis. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld bij een operatieverslag. Hierin staat wie er bij de ingreep aanwezig waren en wie welke handeling heeft verricht. Hiermee kan worden voorkomen dat de klacht over de verkeerde persoon wordt ingediend.

STAP 1. Klacht ziekenhuis indienen.

Voordat u de klacht over het ziekenhuis gaat indienen is het raadzaam om de klacht eerst met de betrokken arts, verpleegkundige, of andere medewerker van het ziekenhuis te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan een hoop oplossen. Vaak is de desbetreffende persoon zich niet bewust van uw onvrede en waardeert het wanneer u dit direct kenbaar maakt. Komt u er gezamenlijk niet uit of wilt u geen persoonlijk gesprek? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris ziekenhuis.

Ieder ziekenhuis heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ook wel klachtenbemiddelaar of vertrouwenspersoon genoemd. Een klacht over het ziekenhuis kunt u indienen bij deze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris ziekenhuis kan u helpen wanneer de klacht niet direct met de betrokkene(n) kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris van het ziekenhuis bekijkt welke oplossingen er mogelijk zijn en kan bemiddelen bij een gesprek met de betrokkene(n). De klachtenfunctionaris is te bereiken via de klachtafhandeling van het ziekenhuis. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een klachtenformulier, deze is verkrijgbaar bij de klachtafhandeling van het ziekenhuis.

Vind snel en gemakkelijk de contactgegevens klachtafhandeling van uw ziekenhuis via ons overzicht. Hier vindt u snel het klachtformulier en de contactgegevens van de klachtenfunctionaris ziekenhuis. Vul het klachtformulier in, dan beschikt de klachtenfunctionaris direct over de juiste gegevens om met uw klacht aan de slag te gaan.

Hoe bent u geholpen? Beoordeel de klachtafhandeling van uw ziekenhuis en plaats een review!

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Klachtencommissie ziekenhuis.

De klachtencommissie ziekenhuis kan u helpen wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is. Een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie van het ziekenhuis indienen moet schriftelijk.

Vind via het overzicht klachtafhandeling zorgverleners makkelijk en snel de contactgegevens van de klachtencommissie van uw ziekenhuis.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie van het ziekenhuis? Ga naar STAP 4.

STAP 4. Geschillencommissie ziekenhuizen.

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie van het ziekenhuis kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke geschillencommissie ziekenhuizen indienen. De geschillencommissie ziekenhuizen kan een beslissing vellen over de klacht en een letselschadevergoeding toekennen tot maximaal 25.000 euro.

LET OP:

  • De geschillencommissie ziekenhuizen behandelt de klacht alleen als het ziekenhuis is aangesloten, dit kunt u hier controleren.
  • Het klachtgeld is 52,50 euro tot max. 127,50 euro, afhankelijk van de hoogte van de schadeclaim.
  • Binnen zes maanden nadat u de klacht voor het eerst schriftelijk kenbaar maakte bij het ziekenhuis moet de klacht bij de geschillencommissie ziekenhuizen zijn voorgelegd.
  • Een eventuele schadeclaim mag niet hoger zijn dan 25.000 euro. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie ziekenhuizen uw klacht niet in behandeling (ga naar STAP 5), tenzij u afziet van een hogere vergoeding. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding.

Contactgegevens Geschillencommissie Ziekenhuizen:

Vind hieronder de contactgegevens, de procedure en het digitale klachtformulier van de geschillencommissie ziekenhuizen.

STAP 5. Direct naar civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 4 geen oplossing biedt, of u van mening bent dat de geleden letselschade door het ziekenhuis hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een rechtshulp letselschade.

Wilt u weten wat rechtshulp letselschade voor u kan betekenen? Vind gemakkelijk en snel de contactgegevens van uw rechtshulp letselschade. Neem gratis contact op met beoordeeld juridisch advies bij u in de buurt en laat u goed informeren.

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen.

Goed juridisch advies letselschade nodig?

Als het ziekenhuis verantwoordelijk is voor letselschade dan moet het ziekenhuis deze materiële- en/of inmateriële schade vergoeden aan het slachtoffer vergoeden. Het is vaak onduidelijk welke schadeposten worden geclaimd. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij helpen en namens u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Vind goede rechtshulp letselschade en neem gratis contact op. Laat u goed informeren over een mogelijke letselschadevergoeding.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?