Klacht fysiotherapie

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut? Lees hier de klachtenprocedure fysiotherapie. Een klacht over een fysiotherapeut is vervelend. Zo ook het proces om deze klacht over de fysio kenbaar te maken. Door middel van de klachtenprocedure fysiotherapie leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Klacht over fysiotherapeut

Een klacht over een fysiotherapeut of een klacht over een andere medewerker van de fysiotherapiepraktijk kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht over een fysiotherapeut zijn:

 • Uw fysiotherapeut verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • U voelt zich niet serieus genomen door uw fysiotherapeut.
 • Uw fysiotherapeut weigert een behandeling bij u te doen.
 • Uw fysiotherapeut heeft een verkeerde diagnose bij u gesteld.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door de uw fysiotherapeut.
 • Uw fysiotherapeut verstrekt u onbegrijpelijke informatie.
 • Uw fysiotherapeut geeft u geen inzage in uw medisch dossier.
 • Uw fysiotherapeut wilt u geen informatie geven over derden, zoals een familielid.

Waar kan ik een klacht over een fysiotherapeut indienen?

Waar kan ik een klacht over een fysio indienen? Ik heb een klacht over een fysiotherapeut, wat kan ik doen? Voordat u verder leest is het belangrijk om voor uzelf te bepalen wat u met de klacht over de fysiotherapeut wilt bereiken. Is dit een excuus van de fysiotherapeut? Het voorkomen van herhaling bij uzelf of bij een ander, of wilt u een letselschadevergoeding? Afhankelijk van wat u met de klacht wilt bereiken, kunt u deze klachtenprocedure lezen. Door het volgen van deze stappen zorgt u voor een juiste opbouw van de klacht over de fysio. Dit is belangrijk omdat veel klachten ongegrond worden verklaard door een verkeerde opbouw. De klachtenprocedure fysiotherapie helpt u bij een goede opbouw van klacht over uw fysiotherapeut. De stappen worden verderop deze pagina uitgebreid beschreven. Vervolgens komt de vraag; Hoe moet u een klacht over een fysiotherapeut indienen? Wij kunnen u hierbij begeleiden.

 1. Klacht fysiotherapeut indienen, ga eerst in gesprek.
 2. Klachtenfunctionaris fysiotherapie.
 3. Geschillencommissie Fysiotherapie.
 4. Fysiotherapeut aansprakelijk stellen.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij de fysiotherapeut zelf, kunt u de klacht over uw fysiotherapeut ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de fysiotherapeut of andere medewerker van de fysiotherapie praktijk niet wenselijk is. Vind in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties en lees bij welke instantie(s) u de klacht ook kunt melden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Een goede specialist letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 4 van deze klachtenprocedure.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd en helpen bij de ombouw van uw klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De fysiotherapiepraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Klachtenprocedure fysiotherapie

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht fysiotherapeut indienen

Voordat u een klacht over uw fysiotherapeut gaat is indienen is het raadzaam om de klacht eerst met betrokkene(n) van de fysiotherapiepraktijk in een persoonlijk gesprek te bespreken. Dit is de eenvoudigste en snelste manier om uw klacht op te lossen.

In veel gevallen is de fysiotherapeut zich niet bewust van de onvrede en zal het waarderen wanneer u uw onvrede direct kenbaar maakt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een fysiotherapeut:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de fysiotherapeut te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Vind de klachtenregeling van uw fysiotherapeut in ons overzicht:

  Vind hier de klachtenregeling van uw fysiotherapeut

Komt u er niet uit of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris fysiotherapie

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de fysiotherapie praktijk.

Het is niet nodig om een klacht direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de fysiotherapie praktijk te melden. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de fysiotherapie praktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de fysiotherapie praktijk om de klacht af te handelen.

Alle zorgverleners moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben, ook uw fysiotherapeut. De klachtenfunctionaris van de praktijk wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even op de website of vraag het na bij de assistente.

Contactgegevens klachtenregeling fysiotherapie:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw fysiotherapie praktijk al voor u opgezocht! Vind via ons overzicht zorgverleners direct de klachtenregeling met contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw fysiotherapeut:

Vind hier de klachtenregeling van uw fysiotherapeut

Is bemiddeling niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Fysiotherapie

Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie fysiotherapeut indienen. Dit moet schriftelijk. Vanaf 1 januari 2017 moeten fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de erkende geschillencommissie fysiotherapie. De geschillencommissie fysiotherapie verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat de fysiotherapeut zich aan de uitspraak moet houden. Daarnaast kan de geschillencommissie fysiotherapie een letselschadevergoeding toekennen van maximaal 25.000 euro. De stap naar een geschillencommissie fysiotherapie kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de fysiotherapeut en klachtenfunctionaris.
 • De fysiotherapeut zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De fysiotherapeut de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de fysiotherapeut in het kader van de zorgverlening bij de fysiotherapeut indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de fysiotherapeut.

In de klachtenregeling van de fysiotherapiepraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw fysiotherapeut is aangesloten, of vraag het na op de fysiotherapiepraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw fysiotherapeut al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw fysiotherapeut in ons overzicht klachtenregeling fysiotherapie:

Vind hier de klachtenregeling van uw fysiotherapeut

LET OP. Houd met de volgende punten rekening voordat u contact opneemt met de geschillencommissie: 

 • De klacht over de fysiotherapeut kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie nadat u de klacht eerst kenbaar heeft gemaakt bij de fysiotherapeut. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Wanneer de stap naar de geschillencommissie fysiotherapie is gemaakt, dan is het niet meer mogelijk om met de klacht naar de rechter te gaan. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Het is ook mogelijk om na de uitkomst in hoger beroep te gaan.
 • Bij een hogere schadeclaim dan 25.000 euro neemt de geschillencommissie fysiotherapie de klacht niet in behandeling, tenzij wordt afgezien van een hogere schadeclaim. Een specialist letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 4).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie fysiotherapie kunt u zich juridisch laten adviseren door een letselschadespecialist. Neem contact op met onze juridisch adviseurs letselschade en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Fysiotherapie:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt bij het ZIP terecht met vragen over uw klacht, maar het ZIP geeft ook uitleg en advies. Daarnaast informeren onze experts wat u kunt doen als er een klacht over zorg is ontstaan. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP helpt u op weg bij een klacht over zorg. Zo kan het ZIP u doorverwijzen naar de geschillencommissie fysiotherapie. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

LET OP: Fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij een zorginstelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis, vallen onder de klachtenprocedure van deze zorginstelling. Vind hier de contactgegevens en de klachtenregeling van deze zorginstelling

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Fysiotherapeut aansprakelijk stellen

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. U moet de fysiotherapeut aansprakelijk stellen. De opgelopen letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk zijn. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig.

Hoe stelt u de fysiotherapeut aansprakelijk?

Een letselschadespecialist helpt u wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser. Hierbij heeft u recht op een letselschadevergoeding. De specialist letselschade zoekt uit welke schadeposten er zijn en helpt u om de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen voor de opgelopen letselschade. Het is moeilijk om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft. Daarom adviseren wij u altijd om een juridisch specialist letselschade in te schakelen. Neem contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl en wij geven u graag duidelijkheid over uw rechten: 

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Letselschade, wat houdt dit in?

Door een medische misser veroorzaakt door het ziekenhuis kunt u geestelijke- of lichamelijke schade oplopen. Dit is letselschade. Letselschade roept veel vragen op. Vind alle antwoorden op uw vragen op onze FAQ.

Bekijk de FAQ

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling door uw arts of ander type zorgverlener? Of wordt de oorzaak van de klacht niet gevonden? U kunt om de mening, een second opinion, van een tweede, onafhankelijke, arts vragen.

Second opinion

Second Opinion fysiotherapie

Twijfelt u over de diagnose of behandeling door uw fysiotherapeut? Bent u het niet eens met de diagnose of behandeling? Of lukt het uw fysio niet om een juiste diagnose te stellen? Vraag een second opinion door een andere fysiotherapeut aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere fysiotherapeut om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling. Onze experts van Zorgklacht.nl kunnen u hierbij helpen.

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij een klacht over een fysiotherapeut. Een klacht over een fysio indienen is lastig en geeft vragen. U kunt bij ons terecht met vragen over uw klacht, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg bij een klacht over een fysiotherapeut. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Gesprek met goede juridisch adviseurs letselschade

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Goede rechtshulp letselschade kan u helpen bij het opstellen van een reële schadeclaim. Wilt u goed juridisch advies letselschade? Neem contact met ons op en laat u goed en vrijblijvend adviseren over de mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Lees alle informatie over letselschade.

Heeft u schade ondervonden naar aanleiding van een behandeling door een fysiotherapeut? Letselschade? Lees alle informatie over letselschade en vind de antwoorden op uw vragen.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.