Klacht fysiotherapie

Het is belangrijk dat u de juiste klachtenprocedure volgt bij een klacht over uw fysiotherapeut. Dit is belangrijk omdat veel klachten ongegrond worden verklaard door een verkeerde opbouw. De klachtenprocedure fysiotherapie helpt u bij een goede opbouw van klacht over uw fysiotherapeut.

Klacht over fysiotherapeut

Helaas kan het gebeuren dat er na de behandeling door uw fysiotherapeut een klacht ontstaat. Een klacht over een fysiotherapeut is niet fijn en hoe kunt u deze klacht fysiotherapie oplossen? Lees hieronder de klachtenprocedure fysiotherapie.

 1. Klacht fysiotherapeut indienen.
 2. Klachtenfunctionaris fysiotherapie.
 3. Geschillencommissie Fysiotherapie.
 4. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

LET OP: Naast het direct kenbaar maken van de klacht bij de fysiotherapeut zelf, kunt u de klacht over uw fysiotherapeut ook kenbaar maken bij een onafhankelijke instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de fysiotherapeut of andere medewerker van de fysiotherapie praktijk niet wenselijk is. Vind in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende instanties en lees bij welke instantie(s) u de klacht ook kunt melden. Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het doel dat u met de klacht wil bereiken. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de burgerlijke rechter. Goede rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren. Start in dit geval gelijk bij STAP 3 van deze klachtenprocedure, of kijk in het overzicht instanties.

TIP: Vraag uw medisch dossier op! Het is altijd mogelijk om een kopie van uw medisch dossier bij uw zorgverlener op te vragen. Het medisch dossier kan verklaren wat er precies is gebeurd en helpen bij de ombouw van uw klacht.

Daarnaast heeft u ook de volgende rechten:

 • Recht op privacy en geheimhouding.
 • Persoonsgegevens te laten verwijderen. De fysiotherapiepraktijk moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
 • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
 • Het indienen van een klacht.

Stap 1. Klacht fysiotherapeut indienen.

Voordat u een klacht over uw fysiotherapeut gaat is indienen is het raadzaam om de klacht eerst met betrokkene(n) van de fysiotherapiepraktijk in een persoonlijk gesprek te bespreken. Dit is de eenvoudigste en snelste manier om uw klacht op te lossen.

In veel gevallen is de fysiotherapeut zich niet bewust van de onvrede en zal het waarderen wanneer u uw onvrede direct kenbaar maakt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een fysiotherapeut:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de fysiotherapeut te overhandigen.
 • Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Via ons overzicht kunt u snel doorklikken naar de klachtenregeling van uw fysiotherapeut:

Komt u er niet uit of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris fysiotherapie.

Wanneer uw klacht niet met de betrokkene(n) kan worden opgelost, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de fysiotherapie praktijk.

Het is niet nodig om een klacht direct schriftelijk bij de klachtenfunctionaris van de fysiotherapie praktijk te melden. Dit kan ook mondeling, bijvoorbeeld via de telefoon. Op die manier kan de klacht informeel worden afgehandeld met hulp van de klachtenfunctionaris. In dit geval treedt nog niet de formele fase in met een wettelijke reactietermijn van zes weken (met een mogelijke verlenging van vier weken) voor de fysiotherapie praktijk. Op het moment dat de klacht schriftelijk wordt ingediend vangt de termijn van zes weken aan voor de fysiotherapie praktijk om de klacht af te handelen.

Alle zorgverleners moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben, ook uw fysiotherapeut. De klachtenfunctionaris van de praktijk wordt vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even op de website of vraag het na bij de assistente..

Contactgegevens klachtenregeling fysiotherapie:

Zorgklacht.nl heeft de digitale klachtenregeling van uw fysiotherapie praktijk al voor u opgezocht! Vind via ons overzicht zorgverleners direct de klachtenregeling met contactgegevens van de klachtenfunctionaris van uw fysiotherapeut.

Hoe bent u geholpen? Beoordeel de klachtafhandeling door uw fysiotherapie praktijk, plaats een review!

Is bemiddeling niet wenselijk of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Fysiotherapie.

Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, of als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, dan kunt u een officiële klacht bij de onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie fysiotherapeut indienen. Dit moet schriftelijk. Vanaf 1 januari 2017 moeten fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de erkende geschillencommissie fysiotherapie. De geschillencommissie fysiotherapie verzamelt gegevens en doet een bindende uitspraak. Dit betekent dat de fysiotherapeut zich aan de uitspraak moet houden. Daarnaast kan de geschillencommissie fysiotherapie een letselschadevergoeding toekennen van maximaal 25.000 euro. De stap naar een geschillencommissie fysiotherapie kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de fysiotherapeut en klachtenfunctionaris.
 • De fysiotherapeut zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De fysiotherapeut de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de fysiotherapeut in het kader van de zorgverlening bij de fysiotherapeut indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de fysiotherapeut.

In de klachtenregeling van de fysiotherapiepraktijk staat aangegeven bij welke geschillencommissie uw fysiotherapeut is aangesloten, of vraag het na op de fysiotherapiepraktijk. Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van uw fysiotherapeut al voor u opgezocht! Vind de klachtenregeling van uw fysiotherapeut in ons overzicht klachtenregeling fysiotherapie.

LET OP. Houd met de volgende punten rekening voordat u contact opneemt met de geschillencommissie: 

 • Wanneer de stap naar de geschillencommissie fysiotherapie is gemaakt, dan is het niet meer mogelijk om met de klacht naar de burgerlijke rechter te gaan. De uitkomst van de geschillencommissie is bindend. Het is ook mogelijk om na de uitkomst in hoger beroep te gaan.
 • Bij een hogere schadeclaim dan 25.000 euro neemt de geschillencommissie fysiotherapie de klacht niet in behandeling, tenzij wordt afgezien van een hogere schadeclaim. Rechtshulp letselschade kan u helpen bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (ga naar STAP 4).
 • Bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie fysiotherapie kunt u zich juridisch laten adviseren door een rechtshulp letselschade. Kijk in ons overzicht juridisch advies letselschade voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem direct gratis contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden (lees meer informatie bij STAP 4).

Contactgegevens Geschillencommissie Fysiotherapie:

Vind hieronder de contactgegevens en het klachtformulier van de Geschillencommissie Fysiotherapie.

LET OP: Fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij een zorginstelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis, vallen onder de klachtenprocedure van deze zorginstelling. Vind hier de contactgegevens klachtenregeling van deze zorginstelling

Bent u van mening dat de geleden letselschade hoger is dan 25.000 euro? Dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter. Rechtshulp letselschade kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Ga naar STAP 4.

STAP 4. Direct naar de civiele/burgerlijke rechter.

Wanneer stap 1 t/m 3 geen oplossing biedt, of wanneer u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25000 euro, dan is hier sprake van een juridisch geschil. In dit proces kunt u worden ondersteund door een goede rechtshulp letselschade. Neem gratis contact op met beoordeelde rechtshulp letselschade en vraag wat zij voor u kan betekenen.

Letselschade? Lees alle informatie over letselschade.

Heeft u schade ondervonden naar aanleiding van een behandeling door een fysiotherapeut? Letselschade? Lees alle informatie over letselschade en vind de antwoorden op uw vragen.

Wilt u goed juridisch advies letselschade?

Slachtoffers van letselschade weten vaak niet welke schadeposten kunnen worden geclaimd. Goede rechtshulp letselschade kan u helpen bij het opstellen van een reële schadeclaim. Wilt u goed juridisch advies letselschade? Kijk in ons overzicht voor beoordeelde rechtshulp letselschade bij u in de buurt. Neem gratis contact op en laat u goed adviseren over de mogelijkheden.

Een klacht over een andere zorgdiscipline?

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.