Klachtenprocedures zorg

Op zoek naar de klachtenprocedures in de zorg? Het is heel vervelend wanneer u niet tevreden bent over geleverde zorg of over een uitgevoerde behandeling door uw zorgverlener. Dit kan resulteren in een klacht. Deze klacht kunt u indienen bij de zorgverlener of bij de zorginstelling waar deze zorgverlener werkzaam is. Maar hoe moet u een klacht indienen? Wat is de klachtenprocedure zorg? Welke stappen moet u volgen met uw klacht en in welke volgorde? Het volgen van de juiste stappen in de klachtenprocedure is zeer belangrijk voor de opbouw van uw klacht. 

Overzicht klachtenprocedures zorg

De klachtenprocedures in de zorg verschillen per zorgdiscipline. Er zit bijvoorbeeld een verschil in de procedure bij een klacht over een huis en een klacht over een ziekenhuis. Om te voorkomen dat er stappen in de klachtenprocedure worden gemist waardoor de klacht ongegrond wordt verklaard, heeft Zorgklacht.nl de klachtenprocedure per zorgdiscipline inzichtelijk gemaakt. Lees hieronder de verschillende klachtenprocedures in de zorg:

Wilt u direct antwoord op uw vraag? Bel ons!

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

Overzicht onafhankelijke instanties

Naast het kenbaar maken van de klacht bij de zorgverlener en/of zorginstelling, is het mogelijk om uw klacht ook te melden bij een instantie. Bijvoorbeeld wanneer direct contact met de zorgverlener en/of zorginstelling niet is gewenst, kunt u de klacht direct kenbaar maken bij deze onafhankelijke instantie(s). Enkele instanties komen voor in de klachtenprocedure per zorgdiscipline, enkele ook niet direct. Lees in het overzicht instanties meer informatie over de verschillende mogelijkheden. Zie waar u, afhankelijk van de aard van de klacht, uw klacht over zorg ook kunt indienen. Hierbij hoeven instanties elkaar niet uit te sluiten. Zo kan er een klacht bij het tuchtcollege worden ingediend en tegelijkertijd, of naderhand, een letselschadevergoeding worden geëist bij de rechter. Hierbij heeft u een letselschadespecialist nodig (zie onder). 

Zie overzicht instanties

Overzichten klachtenregeling

Wilt u een direct klacht kenbaar maken? Zorgklacht.nl heeft de klachtenregeling van alle zorgorganisaties verzameld in een overzicht. Zoals van alle ziekenhuizen, GGZ-instellingen en huisartsenpraktijken. Ook de klachtenregelingen, of klantenservices, van alle zorgverzekeraars staat in een overzicht. Via onze overzichten vindt u makkelijk en snel de klachtenregelingen en het digitale klachtenformulier over uw zorgorganisatie, zorgverleners en/of zorgverzekeraars. Via de klachtenregeling vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissies van uw zorgverlener. In de klachtenregeling zorgverzekeraars vindt u de contactgegevens van de klantenservice van zorgverzekeringen.

Klachtenregeling zorg:

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverlener

Klachtenregeling zorgverzekeraar:

Vind hier de klachtenregeling van uw zorgverzekeraar

Juridisch advies letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een vermijdbare medische misser van een zorgverlener? Letselschade door een medische fout kan grote consequenties hebben en veel vragen oproepen. U heeft recht op een letselschadevergoeding wanneer u letselschade heeft opgelopen door een arts of andere type zorgverlener. Juridisch advies letselschade biedt uitkomst. U moet de zorgverlener aansprakelijk stellen, hierbij heeft u een specialist letselschade nodig. Omdat het moeilijk is om zelf goed uit te zoeken welke schadeposten er zijn en waar u recht op heeft, adviseren wij u om een letselschadespecialist te contacten. Een aansprakelijkheidsstelling moet goed worden geformuleerd. De letselschadespecialist helpt u om de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk te stellen voor de letselschade en helpt bij het vaststellen van de letselschadevergoeding. Neem contact op met de letselschade specialisten van Zorgklacht.nl voor een gratis intake en wij geven u graag duidelijkheid over uw mogelijkheden:

Ik wil in contact komen met een letselschadespecialist

Zorgklacht.nl begeleidt u naar een oplossing

Wij helpen u bij vragen over de klachtenprocedures zorg. Een klacht over zorg indienen is lastig en de klachtenprocedure kan vragen geven. U kunt bij ons terecht met vragen over de klachtenprocedure, maar Zorgklacht.nl geeft ook uitleg en advies. Bel daarom met onze experts. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Wij helpen u op weg met de klachtenprocedures zorg. Het Zorgklacht.nl Informatiepunt is bereikbaar op:

0909 - 2700000

(€ 0,90 per minuut) (ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)

1. Wat is rechtshulp bij letselschade, wat zijn de kosten en hoe kan rechtshulp u helpen?

Rechtshulp letselschade varieert van het geven van juridisch advies tot en met het voeren van een rechtszaak. Bij rechtshulp letselschade komt u snel uit bij een letselschadespecialist. Deze specialisten kunnen bestaan uit letselschadeadvocaten, letselschade juristen of letselschadeadviseurs. Deze rechtshulp letselschade kunnen u helpen met het geven van juridisch advies en/of bij het bemiddelen met de tegenpartij. Een slachtoffer heeft recht op juridische bijstand bij letselschade. Rechtshulp letselschade is niet altijd gratis. De kosten zijn afhankelijk van het type rechtshulp en de aansprakelijkheid van de veroorzaker. Het is wettelijk vastgesteld dat degene die aansprakelijk is voor de letselschade ook verplicht is de kosten van de rechtshulp letselschade van het slachtoffer te vergoeden.


2. Hoe ziet de procedure van een letselschade zaak eruit?

- gegevens verzamelen

- onderbouwing letselschadevergoeding

- aanvragen voorschot

- vaststellen schadeclaim

- reactie tegenpartij


3. Kan de letselschade zaak verjaren?

Een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat u na het verstrijken van een bepaalde termijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Wacht dus niet te lang met het aanhangig maken van uw letselschadezaak. Er zijn diverse regels van toepassing op de verjaring van letselschade. De vuistregel is dat een zaak verjaart wanneer er 5 jaar verstreken zijn vanaf de tijd dat het slachtoffer weet dat hij of zij letselschade heeft en bekend is wie er aansprakelijk is voor het letsel. Onderneem dus direct actie wanneer u bekend bent met de letselschade en u weet wie er aansprakelijk is. Naast de verjaringstermijn van 5 jaar is er ook een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat de letselschade opgelopen is. Wanneer u dus letselschade oploopt waar u 20 jaar later pas last van krijgt, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding.


4. Helpt een rechtsbijstandverzekering?
Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Meld uw letselschade dan zo snel mogelijk bij uw rechtsbijstandverzekering. Wacht u hier te lang mee dan bestaat de kans dat de rechtsbijstandsverzekeraar de letselschade niet meer behandelt. Meer informatie hierover kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. Of neem voor meer informatie contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. Let op, een rechtsbijstandverzekering vergoed in diensten en niet in geld.

5. Kan een aanbod letselschadevergoeding worden getoetst?
Heeft u een letselschadevergoeding aanbod van de tegenpartij ontvangen? Wij adviseren u altijd om dit aanbod te laten toetsen door een letselschadespecialist. Neem gratis contact op met de letselschadespecialisten van Zorgklacht.nl en krijg duidelijkheid over uw rechten

6. Wat is no cure no pay?

Met “no cure no pay” wordt bedoeld dat de rechtshulp letselschade, vaak de letselschadeadvocaat, uitsluitend wordt betaald als er een bepaald resultaat wordt behaald. Hierbij betaalt u alleen voor het eindresultaat en niet voor de inspanning. Bij geen succes hoeft u niet te betalen. Dit is niet in alle gevallen gunstig. Wat veel mensen niet weten is dat bij aansprakelijkheid van de tegenpartij de kosten rechtshulp letselschade meestal volledig bij de tegenpartij verhaald kunnen worden. Laat u goed informeren over “no cure no pay” door uw rechtshulp letselschade.


7. Wat is een afwikkelingsvoorstel bij letselschade?

Om tot afwikkeling van uw schade te komen, wordt een regelingsvoorstel (ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd) opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij. Als de regeling eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra er overeenstemming over het voorstel is bereikt, wordt u schade met een ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld.


8. Wat is een vaststellingovereenkomst letselschade?

Een letselschade vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer met letselschade en de aansprakelijke partij waarbij de partijen afspraken vastleggen waaronder de letselschadezaak wordt afgesloten. Deze overeenkomst vormt in feite het bewijs over de bereikte overeenstemming tussen partijen. Het is daarom van belang dat er geen factoren opgenomen zullen worden welke u achteraf zullen benadelen. Wij adviseren u daarom ook altijd om een letselschadespecialist te raadplegen.


9. Welke schadeposten bestaan er bij letselschade?

Na het ongeval komt u snel voor allerlei onkosten te staan die u moet maken. Onkosten als gevolg van uw letsel waar de tegenpartij aansprakelijk voor is. Deze letselschade wilt u vergoed hebben van de wederpartij. Bij volledige aansprakelijkheid moet de tegenpartij al uw kosten vergoeden die het gevolg zijn van uw letsel. Hoe groot of klein de schadeposten bij letselschade ook zijn, voor alle extra te maken kosten kunt u een schadevergoeding claimen. Of dit nu het parkeergeld bij het ziekenhuis is of de aanvulling op uw loon omdat u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, alle extra te maken kosten dienen te worden vergoed. Er zijn een groot aantal schadeposten die bij letselschade in aanmerking komen om te worden vergoed door de tegenpartij. U maakt ongemerkt meer extra kosten dan u op het eerste gezicht denkt. Neem voor de schadeberekening alle mogelijke schadeposten in overweging. Wilt u hier meer informatie over? Neem contact op met een letselschadespecialist.


10. Wat is een ‘schadestaat’?
Een schadestaat is een overzicht van alle schadeposten die tot dat moment bekend zijn. Een schadestaat is een actief document, naarmate de zaak langer duurt zullen de schadeposten oplopen

11. Hoe kan men in de toekomst te maken kosten inschatten?

In de toekomst te maken kosten inschatten blijft lastig. Toch worden er in de schadeclaim ook kosten opgenomen die naar alle redelijkheid nog door u worden gemaakt in de toekomst. Deze toekomstschade kan in sommige gevallen snel worden uitgekeerd, helemaal als uw lichamelijke conditie naar alle verwachting en op basis van de diagnose van medische specialisten niet zal verbeteren.

De rechter heeft bepaald dat aan de bewijzen die een letselschadeslachtoffer moet aanleveren om de schade te claimen niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. U hoeft namelijk slechts duidelijk te maken dat u bepaalde inkomsten misloopt of kosten maakt als gevolg van de opgelopen letselschade.


12. Wanneer wordt uw vergoeding uitgekeerd?

Op voorhand is het lastig om te bepalen hoelang een letselschadezaak precies duurt. Iedere zaak is namelijk anders. Het is belangrijk om alle schade goed in kaart te brengen en te bundelen in de schadeclaim die naar de tegenpartij wordt verzonden. Op deze manier weet u zeker dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Het is niet de bedoeling dat u in financiële problemen komt door de afhandeling van een letselschadezaak. Een jurist zal daarom altijd om een voorschot bij letselschade vragen. Hiermee kunt u kosten en gemiste inkomsten dekken terwijl u wacht op de uiteindelijke afhandeling. De uiteindelijke schadeclaim wordt uitbetaald zodra de zaak afgerond is. U bepaald uiteindelijk zelf wanneer een letselschadezaak afgerond is. Een letselschade jurist of advocaat zal u hierin uiteraard adviseren.


13. Wat is mediation en wat kunt u hiermee bereiken?

Het kan voorkomen dat u als slachtoffer niet uitkomt met de verzekeraar van de tegenpartij. Bijvoorbeeld als jullie het niet eens worden over de hoogte van de schadevergoeding. In zulke gevallen kan geprobeerd worden om de zaak op te lossen met behulp van mediation. Door middel van gesprekken met een mediator wordt samen naar een oplossing toegewerkt. Een mediator gaat in gesprek met beide partijen en probeert een oplossing te creëren. De mediator wordt ingeschakeld op verzoek van beide partijen. De kosten hiervan worden meestal gedragen door de verzekeraar, zeker wanneer hij de mediation heeft voorgesteld.


Lees meer over de vragen die letselschade kunnen oproepen:

Second opinion

 

Deze pagina delen

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.